Wat zijn de Grieken?

De Grieken

Samenhangend met de theoretische waarde kunnen verschillende andere kengetallen van een optie worden berekend. Deze hebben de naam van een Griekse letter gekregen, en worden daarom ook wel de Grieken genoemd.

Delta

De hedge ratio of delta van een optie geeft de theoretische invloed op de optiewaarde aan van koersveranderingen van het referentiefonds. Bijvoorbeeld een delta van 0,7 houdt in dat een koersstijging van de onderliggende waarde met 1 punt de optie theoretisch met 0,7 punt zal stijgen.
De delta is een tussenresultaat in de theoretische waarde berekening, nl. de N(x) term. Voor een Put-optie is de delta gelijk aan 1 - N(x).

Theta

De theta van een optie geeft de theoretische waardevermindering van een optie per dag aan. De theta wordt in Wall Street berekend door de theoretische waarde van een optie op een bepaalde dag te verminderen met de theoretische waarde van de optie op de daarop volgende dag.

Gamma

De gamma van een optie geeft de verandering van de delta aan, wanneer de koers van de onderliggende waarde verandert.
Bijvoorbeeld een gamma van 0,03 houdt in, dat bij een stijging van de onderliggende waarde van 1 punt, de delta van de optie 0,03 toeneemt. De gamma is altijd positief.

Vega

De vega van een optie geeft de invloed van de volatility op de optiewaarde aan. Bijvoorbeeld een vega van 0,25 houdt in, dat bij een stijging van de volatility van 1 punt, de theoretische waarde van de optie 0,25 toeneemt.

Rho

De rho van een optie geeft de invloed van de rente op de optiewaarde aan. Bijvoorbeeld een rho van 0,25 houdt in, dat bij een stijging van de rente met 1%, de theoretische waarde van de optie 0,25 toeneemt.
Reactie plaatsen