Rendement optie portefeuille WeekendBeleggers
rendement

Rendement optie portefeuille

sinds 11-04-2012

+241%

2012+22,70%|2013+34,60%
2014+13,00%|2015+15,50%
2016+11,00%|2017+21,00% 

2018 +7,7% (06 jul.) 

ELK 1e WEEKEND VAN DE MAAND START NIEUWE AEX SERIE