FAQ

Wie is WeekendBeleggers?

WeekendBeleggers is een signaalaanbieder sinds 2007. Wij leveren computer handelssignalen aan beleggers die hiervoor een maandproef- of een halfjaar abonnement hebben afgesloten.

Wat is onze beursvisie en hoe spelen wij hierop in?

Onze beursvisie is dat binnen 4 weken aandelenkoersen juist niet fors stijgen of fors dalen, maar zich in 85% van de tijd zijwaarts (voortkabbelt) bewegen. Met de juiste optiestrategie kun je hiervan profiteren.

Wie zijn onze klanten?

Dat zijn voornamelijk beleggers met enig belegd vermogen (v.a. €7.500) die elke maand geld willen verdienen. Maar weinig tijd willen spenderen aan het beleggen. Onze klanten (risicoprofiel hoog) handelen hooguit 2 a 3 keer per maand.

Wat zijn opties?

Opties zijn producten die u kunt kopen bij uw eigen bank of broker waarbij de waardeontwikkeling afhankelijk is van de koersontwikkeling van de AEX-index. Opties kenmerken zich door een prijs en een looptijd. Bij ons is dat 4 a 5 weken.

Wat is de prijs van een optie?

Opties op een individueel aandeel of index (lees mandje van 25 aandelen zoals de AEX-index) kennen een prijs, de optie “premie”. Het intrinsieke deel van de optiepremie is de echte waarde van een optie. Vaak is de prijs van een optie echter hoger dan alleen de intrinsieke waarde. De extra (emotionele) waarde wordt ook wel de verwachtingswaarde genoemd (ook wel tijd- en verwachtingswaarde genoemd).

Wat kenmerkt opties m.b.t. investering en rendement?

Opties vergen voor kopers een geringe investering maar kunnen grote rendementen opleveren wanneer de visie van beleggers juist is. In deze optiestrategie zitten wij in eerste instantie in de rol van verkoper. Enige weken later in de rol van koper.

Wat is de verwachtingswaarde?

De verwachtingswaarde is de extra waarde die beleggers willen betalen voor een optie.
Beleggers zijn hiertoe bereid wanneer zij verwachten dat de onderliggende waarde tijdens de looptijd van de optie een bepaalde koersontwikkeling zal doormaken. Hierbij geldt: hoe langer de resterende looptijd en hoe hoger de te verwachten koersbeweging, hoe hoger de optie verwachtingswaarde.

Opties met verwachtingswaarde noemen we “in the money”. "At the money" en "out of the money" opties hebben (nog) geen intrinsieke waarde: de volledige optieprijs bestaat puur uit verwachtingswaarde.
In onze beleggingsstrategie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van "out of the money" opties. Hierbij wordt ingespeeld op het verdampen van de tijdverwachtingswaarde gedurende de looptijd van de opties.

Wat is de expiratiedatum?

Opties expireren op een einddatum, dan houden de opties op te bestaan. Wij maken uitsluitend gebruik van maandopties. Maandopties expireren altijd de 3e vrijdag van de maand. Als de optie ophoudt te bestaan op expiratiedatum dan is de tijdverwachtingswaarde “waardeloos” geworden.

Wanneer de positie 70% a 75% van de maximale profit is gekomen dan sluiten we de positie. Staat de positie 2 weken voor expiratiedatum er goed voor, dan zetten we de zaak alsnog door tot expiratiedatum.

Wat zijn call en put opties?

In de optiewereld bestaan call- en put opties. Het zijn afgeleiden van de "onderliggende waarde", zijnde een individueel aandeel of index (mandje van aandelen bijv. de AEX-index). Als u een daling verwacht van een individueel aandeel of index, dan zou u een put kunnen kopen. Deze put stijgt dan in waarde als de daling inderdaad plaatsvindt binnen een bepaalde periode. Wanneer u een stijging van een individueel aandeel of index verwacht, dan koop je een call.

Het voordeel van het kopen van opties is dat het slechts een zeer kleine investering vraagt dan wanneer je het individuele aandeel zelf zou moeten aanschaffen. Hierdoor zijn opties eigenlijk hefboomproducten waardoor de rendementen groter zijn dan wanneer een individueel aandeel zou moeten worden aangeschaft. Vanwege de geringe investering zijn opties al vele, vele jaren zeer populair.

Waar koop ik opties?

U kunt opties kopen en verkopen bij uw eigen bank of broker. Uw eigen bank of broker verlangt voor onze beleggingsstrategie wel een soort onderpand (de margin). Deze waarborgsom bent u in beginsel niet kwijt. Zie het als uw investering. De hoogte van de waarborgsom wisselt per bank of broker. Zonder voldoende margin op uw account kunt u niet handelen in deze optiestrategie.

Wat is margin?

De margin (lees onderpand/waarborgsom/investering/inleg) is het bedrag dat u op uw eigen account moet hebben staan om met deze optiestrategie te kunnen werken. De hoogte van de margin wordt bepaald door uw eigen bank/broker. Dit bedrag wisselt per bank/broker.

Zie voor de meest actuele marginbedragen ons bestand "Bekijk mijn potentiele WeekendBeleggers rendement

Stel u heeft een belegd vermogen van 5050 euro. Dan kunt u met 1 short strangle optiecontract aan de slag bij Saxobank.
Maar handelt u bij DeGiro, dan heeft u meer dan 10000 nodig om met 1 optiecontract te werken. Dat is omdat de margin bij DeGiro nu eenmaal hoger is dan bijv. bij Saxobank.

In beginsel bent u uw margin niet kwijt. Maar deze is weer benodigd als waarborgsom (voor uw bank/broker) voor de volgende maandserie.

In het algemeen kan worden gezegd dat:
1. Het resultaat in euro's is bij elke bank/broker hetzelfde wanneer wordt gewerkt met hetzelfde aantal contracten (m.u.w. de transactiekosten);
2. Wisselen van bank/broker leidt wel tot meer of minder margin hetgeen van invloed is op het rendement;
3. Uw rendement stijgt bij een lagere margin;
4. Uw rendement stijgt bij meerdere contracten.

Hoe dat precies werkt, kunt u terugzien door het simulatieprogramma "Bekijk mijn potentiële rendement" te downloaden.

Wat is opties schrijven?

Bij het "schrijven van een optie" verkoopt u iets wat u niet eerder in bezit had. En als je iets verkoopt dan ontvang je geld (van degene die deze optie koopt). De enige verplichting bij index-opties is dat je dezelfde optie terug KOOPT (aan degene die deze optie verkoopt). Het verschil is uw resultaat.

Wat is de short strangle optiestrategie?

Deze optiestrategie staat bekend onder de naam “short strangle”. Dat is een internationaal zeer populaire optiestrategie. Mits goed uitgevoerd, is dit een zeer winstgevend systeem gebleken. Een bewezen model dus bedoeld om winst te maken bij een zijwaarts verloop van de AEX-index op korte termijn. Mits de koersbewegingen binnen die 4 a 5 weken maar niet te fors zijn (omhoog en omlaag).

Wat zijn de risico's?

De risico's van een short strangle strategie zijn:
-van een geschreven call een forse koerssprong omhoog;
-van een geschreven put een forse koerssprong omlaag.

De risico/winstverhouding van dit model is 1:2. Dat betekent dat er 2x meer winst is behaald dan verlies in dit model dat is gestart op 10 april 2012.

Ongedekt schrijven van put opties

Leidt tot een marginverplichting. Uw verlies kan nooit groter worden dan de marginverplichting (de hoogte hiervan wisselt per bank/broker).

Dit systeem (gestart in 2012) kent een drawdown (eenmalig grootste verlies) van maximaal 1.500 euro. Het gemiddelde verlies van een verliespositie betreft echter rond 400 euro.

Edoch, omdat de de winst/verlies verhouding 2:1 is, maakt dit model daarom gewoon winst. De verliezen worden in feite "weggepoetst".

Wat heeft dit beleggingssysteem opgeleverd?

Een winrate (of hitrate) van bijna 80%. Dat betekent dat 8 van de 10 maandseries een positieve uitkomst heeft gekend. De risico/winstverhouding over de afgelopen jaren is 1:3. Per maand heeft dit systeem gemiddeld +150 euro rendement per 1 x optiecontract op de short strangle opgeleverd. Gemiddeld rendement op margin sinds de start in april 2012 is 36%.

Wat is de optie-indicator?

De WeekendBeleggers uitvoering begint al bij de keuze van een goede indicator (dat is een wiskundige afgeleide van de AEX-index) om de correcte uitoefenprijzen te kunnen berekenen.
De afgelopen 36 jaar heeft deze indicator laten zien dat deze goed in staat is de winstzone (of bandbreedte) van beide uitoefenprijzen call (winrate 92%) en die van de put (winrate 95%) op de AEX-index correct te voorspellen.

Wat is een Excel Dashboard?

Met het door ons zelf ontwikkeld Excel Dashboard zijn wij in staat gebleken elke maand(serie) weer emotievrij de optieposities sinds april 2012 te monitoren. Belangrijk, omdat in meerdere internationale onderzoeken is bewezen dat emoties leidt tot verlies op de beurs. Dus heb ik gekozen voor emotievrije oplossingen binnen dit dashboard.

Moet ik de hele dag mijn positie monitoren?

Nee. dat hoeft niet. Elke zaterdag voor 12:00 uur ontvangt u van mij een ledennieuwsbrief met een analyse over de positie van de maandserie. En mocht “WB” onverhoopt een keer door de week winst of verlies nemen, dan hoort u dat ook tijdig van mij. U hoeft dus alleen maar te volgen. Als dat geen rustgevende gedachte is?

Heb ik optiekennis nodig om mee te kunnen doen?

Nee, dat is voor het proefabonnement en/of lidmaatschap niet nodig. Veel aanbieders doen interessant met de zogenaamde optiegrieken als: delta, gamma, vega, theta en rho. Ik zeg niet dat deze begrippen geen waarde hebben, dat hebben ze wel. Wij gebruiken ze alleen niet, nergens voor nodig. U heeft wat ons betreft dan ook geen specifieke optiekennis nodig om met dit model aan de slag te kunnen gaan. U hoeft slechts de signalen te volgen.

Ik voel mij onzeker met opties, hoe word ik geholpen?

Ons streven is dat u meeprofiteert van deze beleggingsmethode en dat uw vertrouwen in het werken met opties binnen 1 maand op het gewenste niveau wordt gebracht (of zo mogelijk al is). U wordt een goede belegger, dat is mijn verwachting. 24/7 gratis coaching op al uw vragen, wie doet dat?
Na het zeer voordelige proefabonnement van 1 maandserie begrijpt u precies de werking van opties welke nodig is voor deze strategie. Gewoon om te kijken of dit model bij u past. Hoe eerlijk is dat?

Maakt het uit bij welke bank of broker ik handel?

Ja en Nee. Nee omdat elke bank of broker deze opties op de AEX-index aanbieden. Ja, omdat elke bank/broker een ander marginbedrag aanhoudt voor dezelfde opties.

Om dit te verduidelijken, hebben wij speciaal hiervoor een Excel simulatietool "Bekijk mijn potentiële rendement" ontworpen. De conclusies van deze tool zijn:
1. Bij een gelijk aantal optie-contracten (ongeacht welke bank/broker) is het eindresultaat (in euro's) hetzelfde;
2. De keuze van bank/broker bepaalt wel met hoeveel contracten u aan de slag kunt i.v.m. de margin.
Wisselen van bank/broker leidt tot meer of minder margin hetgeen van invloed is op het rendement;
3. Uw rendement stijgt bij een lagere margin (het marginbedrag maakt immers deel uit van de rendementsberekening);
4. Uw rendement stijgt bij meerdere contracten (abonnementskosten worden immers niet vermenigvuldigd met het aantal contracten).