Wat is Vega?

De vega van een optie geeft de invloed van de volatility op de optiewaarde aan. Bijvoorbeeld een vega van 0,25 houdt in, dat bij een stijging van de volatility van 1 punt, de theoretische waarde van de optie 0,25 toeneemt.
Reactie plaatsen