Wat is Rho?

De rho van een optie geeft de invloed van de rente op de optiewaarde aan. Bijvoorbeeld een rho van 0,25 houdt in, dat bij een stijging van de rente met 1%, de theoretische waarde van de optie 0,25 toeneemt.
Reactie plaatsen