Wat is margin?

Opties kan men kopen of schrijven. Een koop van opties heeft een zogenaamde long positie tot gevolg, terwijl het verkopen (schrijven) van opties resulteert in een short positie.

Voor het ongedekt schrijven van opties verlangt uw bank of commissionair een dekking of margin. De hoogte van de margin is afhankelijk van uw bank; er zijn echter minimumeisen die door de effectenbeurs worden gesteld. De effectenbeurs stelt ook per fonds een zogenaamd dekkingspercentage vast, dat samenhangt met de volatiliteit van de onderliggende waarde. Dit percentage bepaalt mede de hoogte van de margin.


De marginregels komen min of meer overeen met de minimum dekkingseisen van Euronext. De formules zijn per optie. Hierbij wordt dan rekening gehouden met de verhandelhoeveelheid. De margin geldt uitsluitend voor short posities; voor long posities is nimmer een margin benodigd.


In de formules worden de volgende afkortingen gebruikt:


M = margin

M% = margin percentage of dekkingspercentage

S = koers onderliggende waarde

E = uitoefenprijs optie

P = koers optie

Pa = laatprijs optie (ask)

Pb = biedprijs optie (bid)


Call optie

Voor een geschreven call optie wordt de margin als volgt berekend:


M = Pa + M% * (2*S - E)


Put optie

Voor een geschreven put optie wordt de margin als volgt berekend:


M = Pa + M% * (2*E - S)


De margin is echter nooit minder dan de de laatprijs van de optie.


Price spread call

Een price spread call bestaat uit een long en short positie van twee calls met verschillende uitoefenprijzen. Indien de long positie een hogere uitoefenprijs heeft dan de geschreven call is de margin als volgt:


M = E_long - E_short


Indien echter de margin van de losse short positie een lagere uitkomst geeft, wordt deze gehanteerd.


Price spread put

Een price spread put bestaat uit een long en short positie van twee puts met verschillende uitoefenprijzen. Indien de long positie een lagere uitoefenprijs heeft dan de geschreven put is de margin als volgt:


M = E_short - E_long


Indien echter de margin van de losse short positie een lagere uitkomst geeft, wordt deze gehanteerd.


Time spread call

Een time spread call bestaat uit een long en short positie van twee calls met verschillende expiratiemaanden. Indien de short positie een langere looptijd heeft dan de long positie, geldt de volledige margin van de short optie. Indien de long positie echter een langere looptijd heeft dan de short positie, geldt in principe geen marginverplichting, onder het volgende voorbehoud:


·

indien de koers van de long positie lager is dan de koers van de short positie, is de margin gelijk aan het verschil in de koers van de twee opties.

Time spread put

Een time spread put bestaat uit een long en short positie van twee puts met verschillende expiratiemaanden. Indien de short positie een langere looptijd heeft dan de long positie, geldt de volledige margin van de short optie. Indien de long positie echter een langere looptijd heeft dan de short positie, geldt in principe geen marginverplichting, onder het volgende voorbehoud:


·

indien de koers van de long positie lager is dan de koers van de short positie, is de margin gelijk aan het verschil in de koers


Straddle

Een straddle bestaat uit een call en een put optie met dezelfde expiratiemaand en uitoefenprijs. De margin van de combinatie is de hoogste margin van de twee individuele opties, met als minimum de som van de optiepremies.


Strangle

Een strangle bestaat uit een call en een putoptie met dezelfde expiratiemaand maar verschillende uitoefenprijzen. Is de uitoefenprijs van de short call hoger dan de uitoefenprijs van de short put, dan is de margin van de strangle gelijk aan de hoogste margin van de twee individuele opties. Is dit niet het geval, dan is de margin gelijk aan de som van de margins van de twee opties.


Long future met short call optie

De margin is de initial margin van de future plus de laatprijs van de optie.


Short future met short put optie

De margin is de initial margin van de future plus de laatprijs van de optie.


 Zie ook een concreet voorbeeld bij margin;

https://weekendbeleggen.nl/veelgestelde-vragen/

Henk
Door

Henk

op 19 Nov 2020

Ik denk dat uitgewerkte voorbeelden een hogere instructie waarde zullen hebben. Voorbeelden laten zich na rekenen.

Reactie plaatsen