Wat is de volatility?

Wat is de volatility? De volatility, ook wel volatiliteit, beweeglijkheid of spreiding genoemd, geeft de mate aan waarin de koersen van een fonds fluctueren. De volatility wordt onder meer gebruikt om de theoretische optiewaarde te berekenen.

Volatility

De volatility wordt berekend op basis van de slotkoersen uit het dagbestand. Per dag wordt de relatieve koersverandering t.o.v. de voorgaande dag bepaald.

In formulevorm wordt de spreiding als volgt berekend:

u = 1 / n * å ln(S[j] / S[j-1])

s² = 253 / n * å (ln(S[j] / S[j-1]) - u) ²

u = gemiddelde

s = spreiding

n = aantal dagen waarover spreiding wordt berekend

S[j] = koers op dag j

å = sommatie over alle dagen
Door de vermeningvuldiging met 253 en deling door n wordt de volatility naar een jaarcijfer teruggerekend, zodat de uitkomst van het cijfer over verschillende perioden vergelijkbaar is.
Reactie plaatsen