Wat zijn verticale spreads?

Verticale spreads profiteren van een (beperkte) koersbeweging zonder al te hoge investering

bull callspread

Definitie: Kopen van een call en het schrijven van een call met dezelfde looptijd en op dezelfde onderliggende waarde, maar met een hogere uitoefenprijs; strategie kost bij aanvang wat premie
Koersontwikkeling: Stijgen van de koers, maar er ligt een weerstand waar de koers waarschijnlijk niet boven komt.
Impliciete volatiliteit: Als de volatiliteit laag staat bij voorkeur ATM kopen en OTM schrijven; als de volatiliteit hoog staat, ITM kopen en ATM schrijven

bull putspread

Definitie: kopen van een put en het schrijven van een put met dezelfde looptijd en op dezelfde onderliggende waarde, maar met een hogere uitoefenprijs; strategie levert bij aanvang premie op.
Koersontwikkeling: Stijgen van de koers, maar er ligt een weerstand waar de koers waarschijnlijk niet boven komt.
Impliciete volatiliteit: Als de volatiliteit laag staat bij voorkeur ATM kopen en ITM verkopen; als de volatiliteit hoog staat bij voorkeur OTM kopen en ATM schrijven

bear callspread

Definitie: kopen van een call en het schrijven van een call met dezelfde looptijd en op dezelfde onderliggende waarde, maar met een lagere uitoefenprijs; strategie levert bij aanvang premie op.
Koersontwikkeling: Dalen van de koers, maar er ligt een steun waar de koers waarschijnlijk niet onder zakt.
Impliciete volatiliteit: Als de volatiliteit laag staat bij voorkeur ATM kopen en ITM schrijven; als de volatiliteit hoog staat OTM kopen en ATM schrijven

bear putspread

Definitie: kopen van een call en het schrijven van een call met dezelfde looptijd en op dezelfde onderliggende waarde, maar met een lagere uitoefenprijs; strategie levert bij aanvang premie op.
Koersontwikkeling: Dalen van de koers, maar er ligt een steun waar de koers waarschijnlijk niet onder zakt.
Impliciete volatiliteit: Als de volatiliteit laag staat bij voorkeur ATM kopen en ITM schrijven; als de volatiliteit hoog staat OTM kopen en ATM schrijven

 

  • bull ratio-callspread;


  • bear ratio-putspread.

Reactie plaatsen