Expiratie augustus AEXindex serie resulteert in winst
18 augustus 2018 

Expiratie augustus AEXindex serie resulteert in winst

Expiratie augustus AEXindex serie resulteert in winst van 97 euro.

Op 18 augustus 2018 schreef ik naar de leden:

Optieserie Augustus 2018 

Het doel is behaald, de gerealiseerde winst is binnen. De margin voor deze serie komt weer vrij.

Eindresultaat:
Call 580 gesloten op 27 juli: verlies                     -146
Put 540 automatisch gesloten op 17 aug: winst + 240
Per saldo winst:                                                   +  94 euro 

Ik sluit niet uit dat de meeste abonnees de augustus serie t/m de formele expiratiedatum van gisteren 17 aug. waardeloos hebben laten aflopen omdat zij op maandag 30 juli tegen een gunstiger koers aankeken dan de WB vrijdagslotkoers. Zij verdienen hiermee de volle 100% van de maximale profit, zijnde +279 euro.

Nabeschouwing
WB is deze serie voor het eerst sinds de start in april  2012 tegen een wel heel vreemd fenomeen aangelopen. Op stoplossniveau 3 stond deze augustus serie niet op verlies maar juist op winst! WB blijft vanaf heden in dat geval toch in positie. Deze nieuwe emotievrije regel is inmiddels toegevoegd in al verwerkt het Ebook versie 1.6. (distributie volgt).

Take Away
Voor 2017 heeft WB 1 verliespositie genoteerd
Voor 2018 heeft WB tot heden 1 verliespositie genoteerd
Weekendbeleggers?: effectief, efficiënt en emotievrij

Wilt u de hele mailtrail lezen vanaf de start van deze serie?

Op 06 juli schreef ik het volgende naar de leden:

Optieserie Augustus 2018 

We schrijven NU geen call. Volgende week zetten we de short strangle constructie dan in een keer op.

De leading  optie-indicator.berekent de call 590. Maar de call 590 levert op 0,18, veel te laag. Dat geldt ook voor de call 585 met 0,23 en de call 580 met 0,39. Pas bij de call 575 levert deze een passende premie op van 0,68

De juli serie is gestart .met een AEX stand van 559,18 en leidde tot de call 580. De aug serie start met een AEX stand van 553,18. Dus het is al vreemd dat de indicator op de 590 uitkomt. Ik zou daarom best een lagere call willen opzetten ware het niet dat de 590 EN de 585 EN de 580 te lage premies geeft. Nee, laten we maar even wachten.

De kansberekening voor deze 4 weekse serie levert overigens voor dit moment een bovengrens van 578,07.

Omdat ik deze getallen ditmaal te veel vind afwijken van de leading indicator uitkomst,  wacht ik liever een weekje af en zet de short strangle volgende week in een keer op, op op basis van de put berekening..

Dus een weekje genieten van de winst van de juli serie en nog even helemaal geen risico lopen voor de augustus serie…


Risico’s van een short strangle

Het risico van een geschreven call is een forse koerssprong omhoog
Het risico van een geschreven put is een forse koerssprong omlaag

 

Op 14 juli 2018 schreef ik het volgende naar de leden:

Optieserie Augustus 2018

We schrijven 1 x call aug 18 580
We schrijven 1 x put aug 18 540

Vorige week is geen call geschreven omdat er te weinig premie zou worden ontvangen (zie nieuwsbrief van vorige week).

En we zouden daarom vandaag in een keer de short strangle constructie opzetten. Dat betekent dat we al 1 week geen risico hebben gelopen omdat we geen positie hadden ingenomen, dus dat is gunstig. En we hadden vorige week aangegeven dat de put berekening van de leading indicator leidend zou zijn voor de hele constructie voor nu.
Een lastige deze keer al zeg ik het zelf..

De indicator berekent namelijk de put 520. Deze levert slechts 0,83 op terwijl we weten op grond van de mediaan dat deze rond de 2,07 zou moeten liggen. Mmm. Net als bij de call vorige week worden er door de indicator deze keer een wel erg ruime (weet u nog wel de call 590) berekening gemaakt.

Terwijl we inmiddels weten dat met een zeer lage impliciete volatiliteit van 11,43 deze winstzone op 40 punten voldoende zou moeten zijn en in ieder geval niet smaller. Hoewel de leading indicator rekent met een VAEX over de afgelopen 60 dagen, zie ik op dit moment eigenlijk geen aanleiding om een  ruime(re) winstzone van 70 punten (570/520) in te nemen.

Tuurlijk hoe breder hoe beter is het motto maar er moet ook nog wat verdiend worden nietwaar? We zoeken dus een goede balans tussen risico en rendement. Bij een extreem lage vola hoort overigens een lagere te ontvangen premie dan normaal. De andere kant is dat we ook weer een weekje verder zijn in de tijd dus mogen we weer iets meer risico nemen (en dus een smallere winstzone).

Ergo met het gevaar deze maand helemaal niet te handelen (nergens voor nodig in mijn optiek), heb ik deze keer dan toch maar de kansberekening (1 x standaarddeviatie 68,2% kans) als uitgangspunt genomen. Deze is ook emotievrij zoals u wellicht weet.

Maar dan wel de meest veilige van de 2 data, namelijk de berekening van de formele expiratiedatum van 17 augustus en NIET die van 03 augustus berekening terwijl we WETEN dat we altijd 2 weken voor expiratiedatum in beginsel afscheid nemen omdat dan alweer de volgende serie aanvangt.

Voor de totale constructie ontvangen we nu voor de call 580: 0,39 en voor de put 540: 2,40.
Ondanks het feit dat de call wederom te laag scoort (zou rond 0,72 moeten zijn), wordt dat gecompenseerd door de put 540 a 2,40; voor een 4 weekse serie ligt de put mediaan immers normaliter op 2,05.

Dus in totaal ontvangen we voor de hele constructie 2,79 terwijl de mediaan 2,77 aangeeft. Dus dat is qua premie nog steeds in lijn met de historie terwijl we daarnaast 1 week geen risico hebben gelopen (namelijk afgelopen week omdat we geen call positie hadden ingenomen.

Bovendien zijn de uitoefenprijzen nu zo gekozen dat we de vrijdagslotkoers van 560,12 min of meer in het midden hebben gezet van de winstrisicografiek. Ook wel een lekker gevoel bij aanvang van een positie.

Conclusie: We nemen deze keer NIET de leading indicator als uitgangspunt anders zou dit te weinig aan premie opleveren en zouden we mogelijk helemaal geen positie innemen.  Ik zie echter geen reden om geen positie in te nemen.

Daarom hebben we de meest veilige van de (ook emotievrije) kansberekening deze keer als uitgangspunt genomen waar we normaliter de kansberekening van 03 augustus afgezet zouden hebben tegenover de leading indicator berekening..
Dit, gecombineerd met de 560 koers in het midden en een winstzone van 40 punten als ervaringsgegeven zou het dan de komende 3 weken moeten lukken?

Aandachtspuntje. De koers is afgelopen vrijdag met een gap(je) gestegen rond de 560. Dat is normaliter een teken van kracht. De AEX staat boven de korte, middellange stijgende Moving Averages (MA) (i.c. nog een reden om de put niet al te laag te nemen). Dat is eigenlijk een teken van opgaande kracht. Blijft de AEX stijgen, dan moeten we in het ergste geval een doorrolactie uitvoeren rond de koers van 574,20 (zie Excel Dashboard niveau 3). Maar dat is voor later.

Veel succes,

Op 21 juli 2018 schreef ik het volgende naar de leden:

Optieserie Augustus 2018 

Vorige week gaf ik al aan dat het deze keer wat lastiger zou worden dan normaal (zie vorige nieuwsbrief) voor deze 4 weekse serie vanwege lage call optiepremies.

Het Excel Dashboard geeft nu al een aantal dagen 2 stoplossniveau’s aan.
Niveau 1 is de kansberekening van de bovengrens en deze staat nu op 585,17 terwijl we de call 580 hebben ingenomen; vandaar rood gemarkeerd.

Ook niveau 2 is rood gemarkeerd. Immers het 1 x verlies op de call is met een huidige premie van 1,85 al ruim overschreden. We hadden de call immers geschreven voor 0,39 (weet u nog, we wisten bij aanvang dat dit te laag was, maar voor de totale positie werd deze lagere call premie direct gecompenseerd door de gunstiger 540 putpremie).

Ondanks het feit dat er dagen 2 rode pop ups zichtbaar zijn geweest, hebben we een aantal dagen gezien dat dit nog steeds winst kan opleveren. Niettemin, na een aantal dagen op winst gestaan te hebben, staan we op dit moment op een ongerealiseerd verlies van -21 euro.

Oorzaak, forse koerssprong op woensdag door gunstige kwartaalcijfers (met name ASML). En de AEX bedrijven cijferbrij over Q2 is nog niet ten einde. Gelukkig weet niemand met welke (fundamentele) cijfers de bedrijven komen dus dat is koffiedik kijken.

De AEX is de laatste tijd al behoorlijk gestegen. Nog op 02 juli jl. stond de slotkoers op 546,51 en afgelopen vrijdag expiratiedag was de slotkoers  572,20. Een verschil van 25,69 AEX punten in relatief korte tijd.

Al bij aanvang van de positie WETEN we dat WB ingrijpt op niveau 3 van het dashboard. Dat is op slotkoersbasis bij een AEX stand van 574,20.

Dat niveau is niet zo maar gekozen. Blijft de AEX doorstijgen dan gaat het call verlies steeds meer oplopen. Hoewel dat verlies dan nog steeds extrinsiek genoemd mag worden, moeten we er voor waken dat deze verliezen exponentieel gaan stijgen vanaf het uitoefenniveau 580. Want dan komen we in de intrinsieke verlieswereld terecht. En dan moeten alle alarmbellen rammelen!

Mogelijke oplossingen bij slotkoers 574,20
Vorige week gaf ik al aan dat, afhankelijk of het dan in de tijd nog zin heeft om actie te nemen, het bij een slotstand van 574,20 de volgende dag nog interessant is om de positie “door te rollen”.

Doorrollen betekent het sluiten van een positie en onmiddellijk een nieuwe positie openen met als doel verlies te beperken en/of alsnog de positie in winst te laten eindigen.

Op dit moment zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld de volgende doorrolactie. Sluiten van de huidige positie 580/540 en TEGELIJKERTIJD openen (lees schrijven) van bijv. de 585 en de 545. Dit beperkt het verlies en blijft de mogelijkheid tot finale winst alsnog open.

Ook is het nog steeds mogelijk om de call te sluiten (door terug te kopen) en de put 540 t/m de formele expiratiedatum van 17 augustus door te laten lopen. Immers wanneer de koers blijft stijgen, zal de put op expiratiedatum toch echt waardeloos aflopen.

Immers voor de put 540 op dit moment nog steeds 115 euro te verdienen. Mocht je de call a.s. maandag al willen sluiten, tegen zeg de huidige koers van 1,85, dan levert dat voor de totale constructie dan nog steeds winst op.

Wanneer volgende week de slotkoers eindigt op 574,20 dan meld ik me weer (ja, ja, ook door de week dus) voor de actie de volgende dag.
Eens kijken of we dan een doorrolactie kunnen opzetten? Haalt de AEX de 574,20 niet, dan blijven we rustig zitten onder het motto dat er elke dag een beetje tijdverwachtingswaarde van beide premies wordt afgeroomd op de weg naar expiratiedatum.

In beginsel nog 2 weken te gaan (dan start ook de nieuwe maandserie van september)

Take Away
Vorig jaar heeft WB van de 12 maanden slechts 1 verliespositie mogen noteren.
De eerste helft van 2018 hebben we 1 verliespositie mogen noteren (en zelfs dat was een menselijk foutje door de winstmarge niet op 40 punten te zetten terwijl dat wel in de emotievrije regels stond, dom van mij).

Hierdoor komt de hitrate van 01 januari 2017 tot heden te liggen op 16/18 = +89%.

 

Op 28 juli 2018 schreef ik het volgende naar de leden:

Optieserie Augustus 2018

We sluiten de call 585 en behouden de put 540.

Dit signaal heeft u denk ik nog nooit ontvangen. We gaan deze keer iets unieks doen.

We WETEN (al van te voren aangegeven en verwerkt in het Excel dashboard) dat er moet worden ingegrepen. Immers het Dashboard stoplossniveau 3 is vrijdag op SLOTKOERS geraakt (slotkoers op 576,24 en niveau 3 op 574,20). En niveau 3 is het WB stoplossniveau zoals u ongetwijfeld weet..

Dat het niveau waar we gewoonlijk op verlies staan en vooral willen voorkomen dat we nog meer verlies gaan lijden wanneer de koers maar blijft doorstijgen.Want vanaf niveau 3 begint het verlies normaliter “exponentieel” op te lopen.

En vanaf stoplossniveau 4  (uitoefenprijs call 580) beginnen zelfs de intrinsieke verliezen in de call optiepremie op te doemen. Immers de koers zou ook best boven de 580 uit kunnen komen en dan is elk punt er een te veel.

Maar het vreemde is nu dat we helemaal niet op verlies staan!? Sterker nog, we staan op een ongerealiseerde winst van +50 euro.
Ik kan mij niet herinneren dat dit ooit is voorgekomen sinds de start van de 5 stoplossniveau’s.

Het enige dat ik als oorzaak kan bedenken, is dat we bij aanvang van de positie een zeer stevige put optieprijs hebben bedongen en daar nu voor worden beloond. Nou, prima toch?

Maar het betekent wel in mijn optiek dat we iets MOETEN doen aan de bovenkant. Die gaan we dan ook sluiten. Even voor de proefabonnees: sluiten doen we door de call 580 terug te KOPEN. Resultaat op de call: -146 euro verlies.

De put 540 staat op dit moment op +196 euro ongerealiseerde winst. Maar nog belangrijker is dat er voor de put nog 44 euro t/m de formele expiratiedatum 17 augustus valt te winnen. De put loopt dan waardeloos af (staat dus op 0,00), d.w.z. zolang de AEX boven de 540 eindigt op de FORMELE expiratiedatum van 17 augustus.

Dat maakt dan in totaal -146 verlies tegen +240 potentiele winst; dat wordt het doel. We behouden daarmee uitzicht op een positief eindresultaat van +240 euro minus 146 euro = +94 euro winst op 17 augustus. D.w.z. zolang de AEX boven het BREAK EVEN POINT van de put eindigt. En dat is 537,21.

De kansberekening ondergrens geeft op zaterdag een waarde aan van 561,40. Dus de kans dat de AEX de BEPp niet gaat halen is wel zeer groot. Immers bij een koers lager dan 537,21 ontstaat pas verlies op 17 augustus. Dan moet de AEX dus ruim 39 punten dalen in 3 weken tijd, zie IK niet gebeuren..

Een mogelijk finale winst van +94 euro staat gelijk aan +33,69% van de maximale profit, ofwel +4,65% netto rendement. Dit lijkt mij gezien de omstandigheden (forse AEX koersstijging) een alleszins redelijk resultaat in het vooruitzicht.

Met andere woorden op deze wijze maken we grote kans alsnog deze serie met winst af te sluiten, zij het met minder winst dan we gewend zijn. En met iets meer geduld want we moeten langer wachten dan normaal.

Reden, de forse stijging van de AEX. Want laten we wel zijn, op 02 juli stond de AEX nog op een laagste punt van 544,09 en gisteren op een slotkoers van 576,28, een positief verschil van maar liefst ruim 32 AEX punten in zeer korte tijd!

En dan maken we zo mogelijk toch nog winst met deze juist met DEZE ZIJWAARTSE BEWEGING GERICHTE OPTIESTRATEGIE. Maar, eerlijk is eerlijk, we moeten nog wel even tot 17 augustus wachten, want dan weten we het pas echt zeker.

Omdat volgende week de september serie start, moeten we rekening houden met dubbele margin.

Op 04 augustus schreef ik het volgende naar de leden:

Optieserie Augustus 2018 


Vorige week vrijdag stond de AEX op slotkoers 576,24. Op basis van die koers hebben we EMOTIEVRIJ besloten de call 580 te sluiten.

Afgelopen maandag opende de AEX echter lager op een stand van 572,65. Dus juist weer lager dan het WB stoplossniveau 3 dat immers stond geregistreerd op 574,20. Emotievrij handelen wil zeggen dat je eigenlijk dan toch het WB signaal volgt om te sluiten.

Omdat we die vrijdag al op winst stonden (en die winst werd dus afgelopen maandag uitgebreid), zou ik mij kunnen voorstellen dat er leden zijn die de hele constructie hebben aangehouden. Zij hebben de winst deze week dan ook zien vergroten. Het Excel Dashboard geeft in dat geval aan een winst van +158 euro zijnde +56,63% van de maximale profit.

Niettemin WB heeft de call 580 (en niet de call 585 zoals abusievelijk in de kop van het artikel stond) WEL gesloten. Emotievrij = emotievrij.
En omdat de vrijdagslotkoers staat op 572,29 hoeven we nu nog maar 2 weken te wachten tot de formele expiratiedatum van deze maandserie zijnde 17 augustus om de winst alsnog binnen te harken.

De kansberekening ondergrens geeft op zaterdag een waarde aan van 559,68. Dat ligt ruim boven onze BEPp van 537,21. Dat betekent dat de AEX in 2 weken zo’n 35 punten moet dalen om alsnog verlies te maken met deze serie. Gaat niet gebeuren.

Of er moet een black swan plaatsvinden. Een black swan is een totaal onverwachte koersbeweging die niemand verwacht. Sinds de start van deze optiestrategie in april 2012 hebben beleggers geen black swan voorbij zien komen.

Voor WB geldt voor dit moment: -146 verlies op de call 580  en +209 winst op de put 540. Dat maakt +63 euro in de ongerealiseerde winst. En dat moet uiteindelijk +93 euro worden op 17 augustus.

Achteraf kun je zeggen, hadden we de call 580 toch niet moeten behouden, juist omdat we op winst stonden? Dat kun je zeggen ja, maar dat is achteraf. Het emotievrij handelen zit bij mij in de vezels zoals u merkt!

Het feit dat we vorige week vrijdag op winst stonden terwijl toch niveau 3 werd geraakt, is echter compleet nieuw voor mij. Bij mijn weten nog nooit voorgekomen sinds 2012.

Zo ziet u maar een systeem is nooit af. Misschien besluit ik daarom de volgende keer wel om toch de zaak nog een dagje aan te zien. Maar dan wordt het geen weekendbeleggen, maar maandagbeleggen…(ja, ja , moet ik ook nog rekening mee houden).

Voor u als klant heeft dit in ieder geval een nog voordeliger positie op de maandag opgeleverd, nou helemaal prima toch!
Als u maar tevreden bent en blijft.

Op 11 augustus schreef ik het volgende naar de leden:

Optieserie Augustus 2018 


Met nog maar 5 handelsdagen te gaan voor deze serie, lijkt het erop dat het break even point put (BEPp) van 537,21 niet zal worden gehaald.

Immers de kansberekening ondergrens (zie Excel Dashboard) op zaterdag geeft aan voor de formele expiratiedatum van 17 augustus dat deze een waarde berekent van 554,07. De put 540 staat op een ongerealiseerde winst van 200 euro. Daar moet het verlies (-146) van de call 580 nog van af.

Resteert op dit moment een ongerealiseerde winst van +54 euro. Dat moet a.s. vrijdag aan het eind van de dag 240-146 = +94 euro worden.
Dat is het WB streven.

Ik mag niet uitsluiten dat u afgelopen maandag de call 580 helemaal niet gesloten heeft (de reden daarvan heb ik vorige week beschreven).
In dat geval staat u op een winst van +229 euro (zie Dashboard) en gaat u voor de volledige +279 euro op expiratiedag. 100% profit, dat is uw streven.

Over de schrijver
Signaalaanbieder sinds 2007; Kwantitatief analist; >30 jaar beurservaring, samengewerkt met ABNAMRO/RBS/BNP-PARIBAS; Schrijver 2 x Ebook: Succesvol Turbo Beleggen (2012) & Succesvol Beleggen met Opties op de AEX-index (2017); Materiedeskundige diagonale Short Strangle optiestrategie; Luitenant-kolonel b.d/logistiek manager),
Reactie plaatsen