AEX juli serie eindigt op verlies voor WB, maar klant maakt winst.
06 juli 2019 

AEX juli serie eindigt op verlies voor WB, maar klant maakt winst.

AEX juli serie eindigt op verlies van -83 euro voor WB. Maar zo niet de klant, die heeft winst gemaakt van +136 euro. Rara, hoe kan dat?

Dat is mogelijk omdat WB registreert op de vrijdagslotkoers. De klant heeft vervolgens het hele weekend de tijd om na te denken “zal ik wel, zal ik niet”. Maar op maandag moet deze dan toch echt een positie innemen (of op dinsdag/woensdag, maar niet veel later in dit korte termijn systeem)

En op maandag ziet de wereld er weer ietsje anders uit dan op de vrijdag daarvoor. Wij helpen de klant met tools en coachingsadviezen wat te doen wanneer de AEX-index onverhoopt de maandag daaarop stijgt of daalt. Ditmaal hadden we voorzien dat bij een stijging op maandag de klant beter de call 580 kon innemen dan de gesignaleerde call 575. De positie 580/525 heeft op vrijdag 05 juli +136 euro opgeleverd.

 

Onder volgt de hele mailtrail van deze maandserie

Op zaterdag 08 juni 2019 schreef ik:

Juli AEX-index serie

We schrijven (open verkoop) de call juli 575 a 0,94.

De leading indicator (het blauwe trappetje van de daggrafiek) berekent een waarde van 580.
De 1 x standaarddeviatie 68,2% kansberekening berekent een waarde op 05 juli (start augustus serie) van 570,44 en voor de formele expiratiedatum van 575,14.

Leading indicator en kansberekening zijn het dus deze keer niet eens. Een verschil van 10 AEX punten.
Normaliter wint dan altijd de leading indicator. Ware het niet dat de te ontvangen premie van 0,54 is lager dan de WB norm (0,66).

We gaan dus in het midden zitten van de leading indicator en kansberekening uitkomsten. Het wordt daarom de call 575. Die levert 0,94 op. En dat levert in ieder geval meer op dan de mediaan (0,76) van een 4 weekse serie.

Normaliter wordt bij een short strangle de geschreven call tegelijkertijd met de geschreven put ingelegd. WB doet dat niet.

WB hanteert de diagonale variant. Eerst de call schrijven en pas 1 week later de put schrijven. Daar hebben we al meerdere keren behoorlijk profijt van gehad.
Immers volgende week mag de AEX zo ver mogelijk dalen, ons deert het niet.

Want een geschreven call maakt immers winst wanneer de AEX daalt. We lopen bij een daling volgende week dus 1 week minder risico dan wanneer we de put ook vandaag zouden hebben geschreven.

Daar staat natuurlijk altijd iets tegenover. Als de koers volgende week namelijk stijgt, dan merken we dat ook gelijk en zal er verlies optreden, juist omdat er geen geschreven put tegenover staat.

Mocht dat gebeuren, niet gelijk in paniek raken want volgende week komt daar de geschreven (duurdere) premie) van de put bij.

Daarnaast heb ik in mijn overweging meegenomen dat de AEX de afgelopen week al enige stijging achter de rug heeft. De TA bevestigt overigens de stijgende trend op dag- en weekgrafiek.

Bij de weekgrafiek is goed te zien dat de AEX weer is teruggekeerd in het jarenlange opgaande (gele) trendkanaal.
Voor de liefhebbers, merk op hoe de indicator (onderste gedeelte) op de weekgrafiek de 0-lijn inmiddels naar boven is gepasseerd?

Dat betekent dat we nu definitief mogen zeggen dat de vermeende “bear market van begin 2019 uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden/doorgezet. Valse move dus.

Onze brandverzekeringsmaatregelen van begin 2019 waren dus achteraf toch niet nodig geweest.  Dat heeft dus enig rendement gekost. But who cares bij een YTD 2019 van +17,09%? Maar goed, het had dus meer kunnen zijn.

Stel nu dat de beurs maandagochtend (fors) hoger opent. Kijk dan eerst even wat de premie voor de call 580 doet. Dan kunt u altijd nog overwegen om de call 580 te schrijven. Als de premie 580 dan alsnog rond de 0,66 norm uitkomt, neem dan de call 580.

Want u kent het motto “hoe breder hoe beter”. En specifiek voor de call uitoefenprijs geldt dan “hoe hoger hoe beter”. Maar dan wel tegen een optiepremie die we willen ontvangen omdat we immers risico lopen. Uw keuze.

Excel Dashboard (V4.5)

Alstublieft een nieuwe versie zoals vorige week al aangekondigd.

We schrijven de call 575 a 0,94, maar in de rubriek (Diagonale) Short Strangle ziet u 0,97 staan.

We starten hier dus met een verlies van 3 euro, althans zo lijkt het. Dat verschil in premie ontstaat door een verschil in downloadmoment.  0,94 is namelijk de echte vrijdagslotkoers, maar die 0,97 is dat niet.

Die laatste is het (download) tijdstip van 17:24 uur en dan is de beurs nog niet gesloten zoals u weet (zie ook de grafiek van de call 575 links boven (direct onder “jul-19”). De 0,94 komt uit WSPro en deze afwijkende dataleverancier levert wel de vrijdagslotkoers.

Voor de starters onder u. Druk even op alle rode driehoekjes, daar staan de verduidelijking van enkele cellen. En druk daarna even op alle blauwe linkjes onder in de rubrieken Actueel/Archief/Educatie.

Nog 4 weken te gaan (tot de volgende serie).

Veel succes,

 

Op zaterdag 15 juni 2019 schreef ik het volgende:

Juli AEX-index serie

We schrijven (open verkoop) de put  juli 525 a 1,72

Onze leading optie-indicator (het blauwe trappetje van de daggrafiek) geeft 520 aan.

De kansberekening geeft echter 536,95 aan op 05 juli (datum nieuwe serie) en op expiratiedatum 532.
De beide berekeningen zijn het, net als vorige week, deze keer niet eens met elkaar.

Ik wil niet te veel afwijken van de leading indicator, maar ik ben wel bereid iets te bewegen richting de kansberekening uitkomst. Maar geen 10 punten.

Het wordt dus de put 525 ondanks dat de Technische Analyse (TA) aangeeft dat de AEX nog steeds stijgende is op middellange termijn. Beleggers die meer risicobereidheid kennen dan WB zouden kunnen overwegen alsnog de put 530 te schrijven. Uw keuze.

De totaal ontvangen premie voor de short strangle is dus nu (call 575 a 0,94) en (put 626 a 1,72) = 2,66. Het premievoordeel t.a.v. de mediaan van vorige week wordt helaas weer ingeleverd.

Sterker nog, we ontvangen nu iets minder totaalpremie dan de mediaan voor een 4 weekse serie welke ligt op 2,81. Maar dat mag, het hoeft natuurlijk niet altijd hoger te zijn dan de mediaan. U weet, bij een mediaan zijn er net zoveel premies lager dan de mediaan als hoger (niet te verwarren met het gemiddelde).

De verklaring voor deze lagere (totaal)premie(s) dan de mediaan ligt in de impliciete volatiliteit. Deze is met een stand van 12,58% laag te noemen. Er is dus rust in de markt! Dan mogen we met deze totaalpremie nog niet klagen met een (mediaan) winstzone van 50 punten. Je zou namelijk bij deze  stand van de vola een wat smallere winstzone verwachten.

Hoe dan ook, de uitgangspunten lijken voorlopig prima voor wederom een gunstige uitkomst.

Nog even terug naar afgelopen maandag

Vorige week zaterdag schreef ik naar aanleiding van het call signaal van 575 o.a. het volgende:

Stel nu dat de beurs maandagochtend (fors) hoger opent. Kijk dan eerst even wat de premie voor de call 580 doet.
Dan kunt u altijd nog overwegen om de call 580 te schrijven.
Als de premie 580 dan alsnog rond de 0,66 norm uitkomt, neem dan de call 580.

Want u kent het motto “hoe breder hoe beter”. En specifiek voor de call uitoefenprijs geldt dan “hoe hoger hoe beter” (lees hoe veiliger). Maar dan wel tegen een premie die we willen ontvangen omdat we immers risico lopen. Uw keuze.

En op maandagochtend om 09:01 uur  kon u voor de call 580 0,66 ontvangen. Ik neem daarom aan dat u uiteindelijk voor de meest veilige optie heeft gekozen?  Want de mediaan was immers 0,66 en voldeed daarmee geheel aan de norm.

Maar goed, WB kan niet terug en en administreert verder met de vrijdag daarvoor gesignaleerde call 575.

Op maandagochtend bij opening van de optiebeurs (altijd 1 minuut later dan de aandelenbeurs) kon u voor de call 575 a 1,17 ontvangen (09:02 uur). M.a.w. u kon als klant dus meer ontvangen dan de WB vrijdagslotkoers welke lag op 0,94.

Kortom, welke keus u ook gemaakt heeft, in beide gevallen heeft u meer premie ontvangen dan de vrijdag WB administratie had aangegeven! Ziet u nou wel dat dat de maandagopening niet altijd ongunstiger voor de klant hoeft te zijn?

Na de stijging op maandag deed de beurs dat dinsdag nog eens fijntjes over met een relatief grote stijging. Gevolg, een eerste pop-up waarneembaar op het Excel Dashboard. Dat was snel. Klopte wel, want de kansberekening berekende op dat moment een call bovengrens nipt boven de uitoefenprijs van 575.

Een signaal, nog niets om je echt druk over te maken, slechts een eerste indicatie.
Inmiddels is deze pop up alweer verdwenen, ja dat kan ook natuurlijk als de koers weer is gedaald.

Pas bij stoplossniveau 3 grijpt WB in, d.w.z. wanneer er nog voldoende tijd is om een doorrolactie uit te voeren. Maar dat is mogelijk voor later wanneer de koers door zou blijven stijgen.

Want nu gaan we eerst de premie van de geschreven put ontvangen/bijschrijven. En dan mag de AEX best nog even wat doorstijgen hoor, want dat is namelijk gunstig voor de geschreven put. Die wordt immers dan minder waard. Andersom geldt: AEX mag best even wat dalen, dat is namelijk gunstig voor de geschreven call.

Het Excel Dashboard laat die wisselwerking tijdens het verloop van de serie op elk moment van de dag steeds keurig zien.

Ofwel U bent geïnformeerd, u bent in controle en het belangrijkste, u weet EXACT bij welke niveau’s er ingegrepen zal gaan worden! En als WB tussentijds ingrijpt, dan wordt u daarvan op de hoogte gehouden, zelfs door de week.

Voor de call grijpen we dus in bij een (slot)koers van 569,25 en voor de put is dat 530,25. (Zie ook de winstrisicografiek)

Pas na het schrijven van de put is de short strangle optieconstructie een feit.
De koers is nu “gewurgd” (to strangle) tussen de beide uitoefenprijzen. De winstzone is daarmee bepaald en komt nu uit op 50 punten (zie ook AEX dashboard bij rubriek Extra informatie).

Maar de echte winstzone is die van de beide break-even-points. Immers de  beide ontvangen premies mogen we aan de boven- EN onderkant optellen bij de beide uitoefenprijzen. Pas boven de BEPc en pas onder de BEPp zal verlies ontstaan.

Ja, maar dat geldt wel op expiratiedatum! En we WETEN dat we altijd 2 weken daarvoor de zaak sluiten (terugKOPEN).
Vandaar dat ik meestal toch liever spreek over de winstzone van de twee geschreven uitoefenprijzen.
Dus binnen de bandbreedte van 575 en 525 moet het deze keer gaan gebeuren!

Nog 3 weken te gaan (tot de volgende serie).

Veel succes,

 

Op zaterdag 22 juni 2019 schreef ik het volgende;

Juli serie AEX-index

We blijven in positie, geen actie benodigd. 
Het belangrijkste is dat er nu 2 weken voorbij zijn. En dus in beginsel nog maar twee weken te gaan. Onthoud, de tijd is onze grote vriend in deze zijwaartse optiestrategie.

Afgelopen maandag (09:03 uur) heeft u de gesignaleerde put 525 kunnen schrijven (open verkoop) tegen een premie van 1,50.
WB had de vrijdag daarvoor geadministreerd op slotkoers 1,72. Deze keer dus “nadeel” voor de abonnee.

Maar de call van de week daarvoor had weer “voordeel” voor de klant. Wat is nu het eindresultaat?

WB (vrijdag)                             Abonnee (maandag)
Call 575                     0,94                   1,17
Put 525                      1,72                    1,50
Totaal ontvangen   2,66                   2,67

(noot: als u toch de call 580 had ingenomen a 0,66 en afgelopen maandag de put 530 a 2,00. Dan had u ook 2,66 mogen ontvangen, maar dat even terzijde).

Ziet u nu wel dat het per saldo die WB vrijdagslotkoers administratie helemaal niet zoveel uitmaakt? Al vaak genoeg heb ik dat aangegeven, nu toch maar weer eens aangetoond.

En ja zo gaat dat natuurlijk ook zo bij het sluiten over enige tijd.

De positie staat inmiddels na 2 weken op een ongerealiseerde winst van +46 euro (Wallstreet Pro is leading omdat deze de vrijdagslotkoers weergeeft. Dat doet het Excel Dashboard niet, deze komt nu uit op een ongerealiseerde winst van +64 euro.
De oorzaak ligt in een klein verschil in tijd van het downloadmoment tussen beide systemen. Als u maar onthoudt dat Wallstreet Pro altijd de juiste stand geeft, dan is het goed.

Dashboard
U heeft deze week 1 automatische pop up zien verschijnen op stoplossniveau 1. Dat komt omdat de kansberekening nipt uitkomt boven de ingenomen uitoefenprijs (UP) van 575. Logisch, wanneer de AEX relatief snel stijgt. Voorlopig nog niets om ons druk over te maken.

Kansberekening/Stoplossniveau’s
Zoals al eerder aangegeven geeft deze berekening een 68,2% kans aan dat de AEX tot het niveau van 575,40 kan stijgen.
Een signaal voor de belegger dat het risico voor dit moment aan de bovenzijde komt te liggen.
Pas bij stoplossniveau 3 grijpen we in, d.w.z. wanneer er nog voldoende tijd overblijft voor een doorrolactie

FA (fundamentele analyse)
U weet, daar is WB helemaal niet van. Maar wat gebeurde er afgelopen dinsdag 18 juni?

SINTRA (AFN/BLOOMBERG) – De Europese Centrale Bank (ECB) gaat mogelijk extra stimuleringsmaatregelen nemen als de economische verwachtingen niet verbeteren. Dat heeft ECB-president Mario Draghi gezegd op het jaarlijkse forum van de centrale bank in het Portugese Sintra.

Emoties, emoties, emoties. En dus steeg de koers.

TA/KA (Technische- en Kwantitatieve Analyse)
Maar hadden we die in beginsel stijgende koersen hier niet al eerder vastgesteld?
Nee hoor, geef mij maar TA en in het bijzonder /KA.

Voorlopig geen wijzigingen in het stijgende AEX koersverloop.
Zolang de AEX nu niet gelijk doorschiet naar stoplossniveau 3 (569,25) is er nog weinig aan de hand.

Nog 2 weken te gaan (tot de volgende serie).

 

 

Op zaterdag 29 juni schreef ik het volgende:

Juli serie AEX-index

We blijven in positie, geen actie benodigd. 

Het belangrijkste is dat er nu 3 weken voorbij zijn. En dus in beginsel nog maar een week te gaan. Opnieuw, de tijd is onze grote vriend in deze zijwaartse optiestrategie.
Hebben we immers het ongerealiseerde resultaat niet steeds een stukje meer zien oplopen in de afgelopen 3 weken?

De positie staat inmiddels na 3 weken op een ongerealiseerde winst van +104 euro (Wallstreet Pro is leading omdat deze de vrijdagslotkoers weergeeft i.t.t. het Dashboard.

Als de AEX nu niet veel meer stijgt volgende week dan ziet het er weer naar uit dat we een serie met winst gaan afsluiten. Maar zover is het nog niet. De put 525 lijkt in ieder geval al helemaal geen risico’s meer op te leveren.

Dashboard
Zo mogelijk heeft u een automatische pop-up zien verschijnen dat “WB vanaf dit niveau winst gaat nemen”. Met 1 contract doen we dat echter niet. Deze melding is bedoeld voor beleggers die een veelvoud aan optiecontracten hebben. Zij zouden als moneymanagementregel kunnen hanteren dat zij vanaf een 50% maximale profit de helft van het aantal optiecontracten nu gaan sluiten.

En met de andere helft gaan zij door met handelen totdat de 75% van de max. profit is bereikt. Maar omdat WB maar werkt met 1 contract (vanwege de eenvoud richting de klant) is dat wat lastig in te regelen. Of WB zou met 2 contracten moeten gaan werken. Staat overigens ook vermeld onder het rode driehoekje door met de muis over dat rode driehoekje te schuiven.

Kansberekening/Stoplossniveau’s
Zoals al eerder aangegeven, geeft deze berekening een +68,2% kans (1 x standaarddeviatie) aan dat de AEX tot het niveau van 570.95 kan stijgen tot eind volgende week vrijdag.

Mocht de AEX nu alsnog (door)stijgen tot 569,25 (WB stoplossniveau 3) dan lijkt een doorrolactie in dat geval geen zin meer te hebben vanwege tijdsgebrek. Omdat dan de nieuwe serie start en de margin weer gebruikt wordt. (heeft u WEL voldoende middelen dan kunt u wel overwegen om de zaak door te laten lopen t/m expiratiedatum). WB heeft weliswaar ook voldoende middelen maar doet dit vanwege het KISS principe (KEEP IT STUPID SIMPLE) niet.

Dus wachten we rustig af waar de call in premie op eindigt.

TA/KA
Voorlopig geen wijzigingen in het stijgende AEX koersverloop.
Zolang de AEX nu niet gelijk doorschiet naar stoplossniveau 3 (569,25) is er nog weinig aan de hand.

Nog 1 week te gaan (tot de volgende serie). U sluit dan de positie, margin komt vrij en deze is weer benodigd voor de volgende serie.

 

Op WOENSDAG 03 juli mailde ik het volgende:

Beste leden,

WB sluit de positie call 575/put 525 met een verlies van -74 euro (call 3,27, put 0,13). Jammer.

Leading indicator had bij aanvang de call 580 berekend maar die gaf op dat moment te weinig premie om te ontvangen voor het schrijven.

Na drie weken op winst te hebben gestaan, zien we sinds afgelopen maandag op het Dashboard een pop up op niveau 3 verschijnen a.g.v. de AEX-index stijging.
Normaliter het niveau om te sluiten.

Maar wat zegt regel 11 van de emotievrije regels?

  1. WB sluit de enkele optiepositie op stoplossniveau 3 (Excel Dashboard) slotkoersbasis wanneer de positie op verlies staat. Indien mogelijk volgt een doorrolactie.
    Wanneer de positie ondanks stoplossniveau 3 op winst staat, wordt de zaak aangehouden.

Met nog 1 week te gaan was doorrollen niet echt meer een optie.

Pas vandaag is verlies ontstaan. Dus sluiten we daarom per heden emotievrij de hele short strangle positie

Morgen is de beurs van de VS gesloten, dus waarschijnlijk zal er morgen naar verwachting niet echt veel gebeuren op de beurs. Vrijdag volgt dan nog wel het Amerikaanse banenrapport, uitkomst onzeker.

Als u de ledennieuwsbrief bij aanvang van deze maandserie goed gelezen heeft,  heeft u als klant niet de positie call 575 ingenomen, maar de call 580. Deze positie (580/525) staat nog wel op winst.

A.s. zaterdag volgt in de ledennieuwsbrief een nabeschouwing van deze maandserie,

p.s. Een gemiddelde verliespositie was tot heden -167. Dus in die zin valt het verlies nog mee. In 20% van de gevallen (maandseries) wordt verlies gemaakt zoals u weet. In 80% van de gevallen winst.
Prettig is daarnaast om te weten dat verliesposities in dit model altijd worden goedgemaakt. Kleine pleister op de kleine wond?

 

Op zaterdag 06 juli schreef ik het volgende:

Juli serie AEX-index (nabeschouwing)

We sluiten de positie call 575/put 525

Vooruitlopend op deze  weekendnieuwsbrief heeft u afgelopen woensdag (3 juli) een mail ontvangen dat WB de positie heeft gesloten. Om verdere verliezen te voorkomen wanneer de AEX verder zou stijgen.

Dat deed de AEX uiteindelijk niet. Sterker nog, wanneer we niet hadden gesloten op woensdag, was de positie op vrijdag nog op + 39 euro geëindigd.

Maar omdat we wel gesloten hebben, noteert WB ditmaal een verlies van -74 euro (call 575 a 3,27 en put 525 a 0,13).

U als klant (en ook ik privé wat ook ik handel op de maandag na signalering) heeft echter winst gemaakt, mits u zich aan het advies heeft gehouden door op maandag na signalering de call 580 in te nemen voor minstens de 0,66 (de norm). Op vrijdag 5 juli heeft de positie 580/525 nog +136 euro winst gemaakt. U merkt, die 5 punten verschil in uitoefenprijs kan het verschil maken tussen winst of verlies. Voor de call geldt hoe hoger hoe veiliger, Voor de put geldt, hoe lager hoe veiliger..

Na sluiting van een maandpositie worden altijd alle archief linkjes bijgewerkt in de rubriek ARCHIEF (hierin bevinden zich alle rendementsbestanden).

Dashboard
Gedurende 3 weken amper een stoploss pop up gezien. Ja, we wisten dat de AEX stijgende was.
Afgelopen maandag was het toch even schrikken. Gelijk na opening maar liefst +9 AEX punten erbij.
Die dag zagen we plotseling in een keer 3 pop ups verschijnen.

Pop up 2 zou verschijnen bij een call premie van 2 x 0,94 = 1,88. Intraday deed deze call zelfs 2,85. Allemaal emotie n.a.v. de weekend -G20-hoop (=emotie).

Nabeurs op maandag bleef echter alleen de 1e pop up nog maar over. Dat is exact de reden waarom WB acteert op slotkoersbasis.

Maar op de dinsdag en de woensdag wederom pop ups t/m niveau 3. En af toe ging er ook weer een pop up uit, ja dat kan ook nog.
Dat geeft al aan dat het allemaal op het randje is geweest.

Maaaaarrrrr per saldo nog steeds winst! En dan sluiten we niet zegt regel 11 van de emotievrije regels uit het E-book.
Ik realiseer me dat dit niet zo specifiek is vermeld in het Dashboard (rode driehoekje bij niveau 3); dat zal alsnog worden verwerkt bij de volgende update.

Die winst ondanks stoploss niveau 3 is dan ook de reden dat u afgelopen week geen mail van mij heeft ontvangen dat WB de positie gesloten zou hebben (zie blz 54 uit het Ebook ((nog) niet voor proefabonnees).

Maar woensdag was er geen houden meer aan. Stoplossniveau 3 EN verlies op de totale positie. Reden om emotievrij te sluiten om verder verlies bij verdere koersstijging te voorkomen.

Want bij verdere AEX stijging dan gaat het verlies immers versneld oplopen. Want van de putpremie (0,14) met nog 2 weken te gaan t/m de formele expiratiedatum, valt dan ook niet meer veel te verwachten.

Een doorrolactie had ook geen zin meer met nog maar 1 weekje te gaan. In feite gaan we nu toch doorrollen maar dan naar een andere maandserie, nl. die van augustus..

Beste belegger(s) verliezen hoort erbij. De kunst van het beleggen is om de hoogte van de verliezen zoveel als mogelijk te beperken. Dat is hier uitgevoerd. Op de rendementsgrafiek ziet u deze terugval nauwelijks terug, is te verwaarlozen..

U als klant heeft echter de call 580 kunnen innemen op de maandag na de vrijdag signalering voor 0,66. Zoals de vrijdag daarvoor al geadviseerd. De positie call 580/put 525 heeft op vrijdag als eindresultaat opgeleverd +136 euro.

Maar goed WB noteert deze maand dus een verlies van -83 euro. Dat is lager dan het gemiddelde verlies dat stond op -167. Hierdoor wordt het gemiddelde verlies van een maandserie nu -155 euro.

De mix van winners en losers stond op +158 gemiddeld. Dat wordt nu +150 euro gemiddeld.

Over de schrijver
Signaalaanbieder sinds 2007; Kwantitatief analist; >30 jaar beurservaring, samengewerkt met ABNAMRO/RBS/BNP-PARIBAS; Schrijver 2 x Ebook: Succesvol Turbo Beleggen (2012) & Succesvol Beleggen met Opties op de AEX-index (2017); Materiedeskundige diagonale Short Strangle optiestrategie; Luitenant-kolonel b.d/logistiek manager),
Reactie plaatsen