Hoogste niveau ooit bereikt na sluiten novemberserie AEX index
22 oktober 2018 

Hoogste niveau ooit bereikt na sluiten novemberserie AEX index

Op zaterdag 20 oktober schreef ik het volgende:

Optieserie November
We sluiten de hele optiepositie (door dezelfde call en put opties te KOPEN).

We sluiten de call 560 (0,22) en we sluiten de put 490 (1,29).

Resultaat:
+325 euro, zijnde +68,28% van de maximale profit, zijnde +17,82% netto maandrendement (zie ook Excel Dashboard).

En met dit prachtige resultaat wordt wederom een all time high (ATH) bereikt op de rendementsgrafiek. Het ATH heeft nu inmiddels de bovenkant van het 45 graden stijgend trendkanaal van deze rendementsgrafiek behaald (zie ook rendementsgrafiek).

YTD 2018
En dat betekent weer dat we een YTD 2018 rendement hebben bereikt van +14,3%.
Zijn we nu voor het 7e jaar achtereen dubbelcijferig rendement aan het realiseren, het zal toch niet?

Is er reden tot sluiten van de positie?
Nee eigenlijk niet. We zien een schoolvoorbeeld van dit model. Ga maar na, AEX daalt na het schrijven van de call (dat is precies de bedoeling) en 1 week later stijgt de AEX na het schrijven van de put (en dat is precies de bedoeling).

Emotievrij stellen we ook vast dat de middenkoers van 525 (560/490) op dit moment slechts 0,17 AEX punten afwijkt van de vrijdagslotkoers (525,17). Hoe in het midden wilt u het nog hebben? En een zeer brede winstzone van maar liefst 70 AEX punten! Voorts geen enkele pop up op het Dashboard, het kan niet op. En voorlopig nemen we waar een gemiddelde impliciete volatiliteit van 16,37%. Dat klinkt toch allemaal geweldig?

Toch sluit WB om de volgende redenen:
1. Het gerealiseerde resultaat van +325 euro is hoger dan de mediaan (over de afgelopen twee jaar) van een winstgevende serie a +235 euro.
Met die 325 mogen we dus zeer tevreden zijn en dat zijn we dan ook. Binnen 2 weken “binnengeharkt” (we hadden zelfs al eerder afgelopen week kunnen sluiten maar goed);

2. Er is een ATH bereikt op de rendementsgrafiek (“klik vast die winst!”). Daarnaast moet voor WB langzaam het dubbelcijferig bereikte jaarrendement van YTD +14,3% worden “zekergesteld”, die rendementen staan immers voor “eeuwig” op onze website vermeld;

3. Een winstgevende serie realiseert normaliter zo’n 75% van de maximale profit na 3 weken. We zitten nu pas op 2 weken.

Met 68,28% van de max. profit zitten we al bijna op die gewenste 75%, maar dan lopen we nog wel 1 week langer risico. Daarnaast leert de ervaring dat voor die laatste 25% de rit uitgezeten moet worden t/m formele expiratiedatum (16 nov) en dat doen we zowiezo liever niet als het niet nodig is;

4. WB heeft maar 1 contract ingezet. Ik had graag deze serie met 2 contracten gewerkt zoals ik u eerder heb aangegeven. U weet nu waarom. Voldeed geheel aan de emotievrije regels.

Ik gaf vorige week aan dat WB het heeft gelaten bij 1 contract omdat het Dasbhoard dat niet ondersteunt. Ik realiseerde mij op dat moment onvoldoende dat we ook gewoon 2 x een Dashboard hadden kunnen aanmaken. Dan hadden we toch ook 2 contracten gehad? Bijv. 1 contract 560/490 en 1 contract van bijv. 550/490. Nou, voor een volgende keer dan maar.

Dan hadden we dus eerder 1 contract kunnen sluiten (tegen 50%) en de andere wel door kunnen laten lopen tot de 75% maximale profit (moneymanagementregel). Deze regel is nu ook beschreven in het Excel Dashboard onder het rode driehoekje bij de tekst “LET OP, VANAF DIT NIVEAU NEEMT WB WINST);

5. We hebben er nu 2 weken opzitten en in beginsel nog 2 weken te gaan. Waar zitten dan nog de risico’s als de kansberekening zich keurig ruim binnen de marges houdt?

Dat betekent in dat geval dus nog 2 weken risico lopen.

Naast een kwantitatieve benadering analyseer ik ook de technische conditie van de overige markten.

En hierbij constateer ik, naast de eerder genoemde dead cross (in beginsel dalende koersen) van de AEX (daggrafiek) zelf, dat meerder indices er niet goed bijliggen. Ik refereer bijvoorbeeld aan de DAX (Duitse beurs) maar bijvoorbeeld ook aan de bredere DJ STOXX50 (belangrijke Europese indice) en bijv. de Eurostoxx 600. Opveren kunnen deze beurzen natuurlijk altijd maar technisch ziet het er niet goed uit, dalende trends;

6. Punt 5 zou kunnen betekenen dat onze AEX naar beneden wordt meegesleept tot bijv. het weerstandsniveau van 506. Daar gaat dan je opgebouwde winst! Vanaf 506 veert de zaak dan weer op, maar dan zal de zaak zeer waarschijnlijk moeten worden uitgezeten t/m de formele expiratiedatum van 16 november.
Allemaal onnodige stress die niet nodig is wanneer je hebt gekozen voor “weekendbeleggers”;

7. Cijferseizoen is weer geopend, onzekere bedrijfsuitkomsten, kan alle kanten op.

8. De komende twee weken kunnen we nu genieten van de prachtige maandwinst, de YTD 2018 van +14,3%, het feit dat de AEX zelf nog voor 2018 onder water staat (-3,56%) en dat de nodige professionals er in 2018 tot heden niet veel van hebben gebakken..

En niet onbelangrijk, we lopen de komende twee weken geen enkel risico.

Nog 2 weken te gaan tot de nieuwe serie.

Optieserie December
Start analyse vrijdag 02 november

Risico’s van een short strangle
Het risico van een geschreven call is een forse koerssprong omhoog
Het risico van een geschreven put is een forse koerssprong omlaag

Op zaterdag 06 oktober schreef ik het volgende:

Optieserie November
We schrijven de call 560.

De leading optie-indicator berekent een waarde van 560.
De 68,2% kansberekening berekent een waarde van 560,53 op datum 02 nov/start decemberserie..

Beide berekeningen zijn het deze keer roerend met elkaar eens.

En met een te ontvangen premie van 1,41 (u verkoopt immers een optie die u niet eerder in bezit had) zijn we ook nog eens spekkoper want de mediaan voor een 4 weekse serie ligt al sinds begin 2017 op 0,72 zoals vermeld in uw Excel Dashboard.

Nu weet niemand hoe de AEX maandag zal openen. Dus het is mogelijk dat u meer of minder dan die 1,41 zult kunnen ontvangen. Waar het echt om gaat is dat u een goede prijs ontvangt zolang deze maar hoger is dat de mediaan a 0,72. Let daar dus op..

Wilt u nog iets veiliger handelen dan is zelfs de call 565 nog een zeer goede mogelijkheid omdat deze op dit moment een premie kent van 0,80. Dus zelfs deze nog veiliger uitoefenprijs komt zelfs ook nog hoger uit dan de mediaan. Uw keuze..

Toch wil ik de call 560 deze keer wel als uitgangspunt nemen.

Ten eerste zijn de beide berekeningen het eens. Dat moet al vertrouwen geven.(meestal nemen we de meest veilige van de 2 berekeningen).

Ten tweede ligt het WB stoplossniveau 3 (554,30) rond het niveau van de beide Moving Averages. Deze MA’s zouden mogelijk als weerstand kunnen fungeren mocht de koers onverhoopt toch stijgen.

Ten derde valt mij als technisch analist op dat de beide MA’s neigen richting een dead cross (zie AEX daggrafiek). Dus al mocht de koers deze week stijgen, dan zou het mij niet verbazen als de dead cross toch op enig moment valt waar te nemen, een mogelijke voorbode voor lagere koersen..

En ten vierde betreft het hier een 4 weekse serie. Mocht dit een 5 weekse serie zijn geweest dan zou ik waarschijnlijk wel gekozen hebben voor de veiliger (hoe hoger hoe beter!) uitoefenprijs van 565. Immers 1 week langer in positie is 1 week langer risico lopen.

Volgende week volgt dan het schrijven van de put. En pas dan staat de short strangle optiestrategie.

Het voordeel van deze diagonale variant op de short strangle is dat de AEX de komende week ernstig mag dalen. Dan daalt de call optiepremie en dat is voor ons gunstig.

Uiteraard is het nadeel dat de AEX gaat stijgen zonder dat daar (nog) een geschreven put tegenover staat.

In mijn beleving valt onze AEX nooit omhoog (maar kan wel stijgen). Dit neem ik dan dus 1 week op de koop toe. Mocht de AEX wel dalen volgende week, dan wordt pas vrijdag de put berekend.met een lagere uitoefenprijs tot gevolg. En dat is dan precies de bedoeling. Ik heb nu meerdere malen aangetoond hoe gunstig dit in het verleden heeft uitgepakt..

De impliciete volaitliteit (niet te verwarren met de historische vola) is met een stand van 14,11 laag te noemen. Er is dus geen paniek in de markt. Laten we inzetten op een zijwaarts verloop deze week? Want ook dat is gunstig vanwege het wegsmelten van de tijdverwachtingswaarde van de optie.

Veel succes,

Op zaterdag 13 oktober schreef ik het volgende:

Optieserie November
We schrijven de put 490.

De leading optie-indicator berekent een waarde van 490.
De 68,2% kansberekening (1 x standaarddeviatie) berekent een waarde van 494,62 op datum 02 nov/start decemberserie).

We nemen de meest veilige van de 2 berekeningen. Het wordt dus de put 490.

En met een te ontvangen premie van 3,35 (bij het schrijven verkoopt u immers een optie die u niet eerder in bezit had) zijn we (net als vorige week bij de call) alweer spekkoper, want de mediaan voor een 4 weekse put ligt al sinds begin 2017 op 2,05 zoals vermeld in uw Excel Dashboard/rubriek extra informatie.

Nu weet niemand hoe de AEX index maandag zal openen. Dus het is mogelijk dat u meer of minder dan die 3,35 zult kunnen ontvangen. Waar het echt om gaat is dat u een goede prijs ontvangt zolang deze maar hoger is dat de mediaan a 2,05. Let daar dus op..

Vorige week schreef ik o.a. het volgende:
In mijn beleving valt onze AEX nooit omhoog (maar kan wel stijgen). Dit neem ik dan dus 1 week op de koop toe. Mocht de AEX wel dalen volgende week, dan wordt pas vrijdag de put berekend.met een lagere uitoefenprijs tot gevolg (dus veiliger). En dat is dan precies de bedoeling.
Ik heb nu meerdere malen aangetoond hoe gunstig dit in het verleden heeft uitgepakt.

En zie daar, de daling HEEFT deze week plaatsgevonden en hoe! Daardoor staat de winst van de call 560 nu al op een mooie ongerealiseerde +111 euro.

Maar nog veel belangrijker is dat de uitoefenprijsberekening van de put PAS NA DEZE DALING VAN AFGELOPEN wordt berekend. Met een lagere uitoefenprijs (dat is gunstiger dan wanneer dat vorige week was uitgevoerd) tot gevolg.

Het eindresultaat van onze diagonale short strangle positie is dat we nu opeens aankijken tegen een WINSTMARGE van 70 AEX punten (560/490).
Dat is ook nog eens hoger dan de mediaan welke ligt op 50 AEX punten.

Daarnaast ontvangen we nu een totaalpremie van 1,41 (call)+3,35 (put) van 4,76.
Dat is veel hoger dan de mediaan welke ligt voor een 4 weekse serie op 3,29.

In het E book op blz. 54 geeft regel 90 het volgende aan:
WB neemt standaard 1 contract in. Het contract wordt verdubbeld bij voldoende middelen EN wanneer de ontvangen optiepremie(s) hoger uitkomt dan de mediaan (zie excelsheet) EN bij een winstzone >50.

Aan alle voorwaarden wordt voldaan om een dubbel contract aan te gaan.
Dat had ik ook uitgevoerd ware het niet dat het EXCEL Dashboard ons daarin niet ondersteunt. Dan zou de WB administratie afwijken van het Dashboard en dat wil ik liever vermijden.

Want we zouden dan normaliter 2 x put 490 hebben ingenomen.

Maar we gaan dan niet de call 560 aanvullen met een 2e contract. Deze is immers nog maar 0,30 waard. Nee, in dat geval kijken we naar de kansberekening van de call en dan zou de call 550 a 0,63 in aanmerking kunnen komen.

Maar goed, bovenstaande is voor de belegger die al wat langer meedoet en het Excel Dashboard hanteert het KISS principe. Keep It Stupid Simple. Vergeet niet dat proefabonnees ook meedoen. Deze beleggers adviseer ik zowiezo met 1 contract te werken.

Met andere woorden. Er wordt weliswaar voldaan aan alle voorwaarden om met 2 contracten te kunnen werken, maar omdat het Dashboard dat niet ondersteunt volstaan we nog steeds met 1 contract. Misschien moet ik de emotievrije regel 9 in tekst wat aanpassen.

Waarom ben ik nog meer enthousiast deze keer op een positieve uitkomst?

Vorige keer heb ik u al geïnformeerd dat aan de bovenkant de dead cross eraan zat te komen (zie Daggrafiek). De korte termijn MA heeft deze week inderdaad de middellange MA doorbroken. Dat betekent dat bij een stijging van de AEX deze dalende MA’s als weerstand gaan fungeren.

Dus dat de AEX dan de 560 nog gaat halen (met een huidige slotkoers van 516,29) voor de komende 3 weken wordt door mij (en de overige beleggers gezien de premie van 0,30) als vrij kansloos beschouwd.

Normaliter is een technische reactie naar boven altijd mogelijk en zal ook niet de eerste keer zijn dat dit gebeurt. Deze zal echter beperkt zijn. En mocht de AEX alsnog gaat stijgen dan is dat gunstig voor de zojuist ingenomen put 490. Een geschreven put stijgt immers in waarde bij een stijging van de AEX.

Aan de onderzijde is iets anders aan de hand. Ook gunstig. Want ik heb niet voor niets al die maanden die paarse horizontale lijn laten staan. Dat is een oud weerstandsniveau uit 2017. En die betekent weer dat ook weerstand aan de onderzijde valt te verwachten rond het niveau van 506. Weer een argument om onze put 490 met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.

Het laatste argument dat een verdere daling wel eens mee zou kunnen vallen is dat de AEX sinds haar hoogste punt op 27 juli jl. (576,24) nu zo’n 10% heeft ingeleverd. Die 10% geldt als een normale correctie.

De impliciete volatiliteit (niet te verwarren met de historische volatiliteit) is deze week weliswaar gestegen maar met een stand van 17,93 valt deze binnen de gemiddelde range (16/32).

Kortom, eigenlijk zijn alle ingrediënten aanwezig dat ook deze serie zo mogelijk met winst kan worden beëindigd.

P.s.
In de weekgrafiek (voor u niet zichtbaar) heeft de koers de onderzijde van het opgaande kanaal bereikt. De WBi (de robuuste indicator die ik voorheen gebruikte bij de weekgrafiek) is weliswaar dalende, maar heeft de beroemde 0-lijn nog niet bereikt. Dat betekent weer dat we nog niet spreken van dalende koersen op middellange termijn.

Want pas in dat geval zouden we een put kopen onder de hele constructie. Daar is het Excel Dashboard overigens al wel voor ingericht. Maar dat is voor later, wanneer het nodig is.

Nog 3 weken te gaan in deze 4 weekse serie.

Veel succes,
Risico’s van een short strangle
Het risico van een geschreven call is een forse koerssprong omhoog
Het risico van een geschreven put is een forse koerssprong omlaag

Over de schrijver
Signaalaanbieder sinds 2007; Kwantitatief analist; >30 jaar beurservaring, samengewerkt met ABNAMRO/RBS/BNP-PARIBAS; Schrijver 2 x Ebook: Succesvol Turbo Beleggen (2012) & Succesvol Beleggen met Opties op de AEX-index (2017); Materiedeskundige diagonale Short Strangle optiestrategie; Luitenant-kolonel b.d/logistiek manager),
Reactie plaatsen