AEX index juni serie automatisch gesloten op de maximale 100% profit
16 juni 2018 

AEX index juni serie automatisch gesloten op de maximale 100% profit

Vandaag op 16 juni is de volgende weekendmailing naar leden en proefabonnees gezonden.

 

Posities automatisch gesloten

We sluiten op de formele expiratiedag (altijd 3e vrijdag van de maand) met  de maximale profit van 100%, zijnde +223 euro. Prachtig resultaat.
Dat betekent uiteraard wederom een aanscherping van het all time high (ATH) van de optieportefeuille

De portefeuille stand is nu uitgekomen op 13584 euro. Gestart in 2012 met 4000 euro maakt een winst van +9584 euro.
Dat betekent dat het rendement sinds 2012 sinds de laatste update is verhoogd van +230% naar +240%.

Sinds 01 januari 2018 betekent dit een rendement van (13584-12680) +904 euro, zijn een rendement van +7,12% (was +4,2%)..
Op basis van 1 contract…
.
Bekijk in de rubriek archief het rendement en de rendementsgrafiek sinds de start op 11 april 2012.
Zie hoe de 45 graden curve nog steeds in opgaande lijn is. Als dat geen vertrouwen geeft, dan weet ik het ook niet meer

 

Hele mailtrail van deze serie lezen?

Op 05 mei schreef ik:

Optieserie Juni 2018 (start)

We schrijven deze week geen call

Maar we zetten in, net als bij de vorige maandserie, op het volgende week tegelijktijdig schrijven van de call en de put.
Daarmee staat dan volgende week in een keer de short strangle positie (i.p.v. diagonaal).

Waarom handelen we dan deze 1e week niet?
In onze emotievrije regels (zie Ebook) staat vermeld dat we minstens 0,66 willen ontvangen voor het risico dat we lopen.

Nu valt aan die 0,66 nog wel wat af te dingen. Inmiddels weten we namelijk dat de premie van een geschreven call in 2017 voor een 4 weekse serie bij lage tot extreem lage volatiliteiten gemiddeld 0,86 cent heeft opgebracht.

Zeg nu eens dat we daar (doe ’s gek) 2/3 van nemen. Dan kom je dus uit op een minimaal te ontvangen premie van 0,57.

De indicator heeft een call 580 berekend. Deze levert een premie op van 0,30. We zouden dan zowiezo al moeten schipperen en kijken wat de call 575 dan oplevert. Deze levert 0,55 op.

Met andere woorden, we hanteren dan EN niet ons model door de meest veilige van de 2 berekeningen in te nemen (indicator en kansberekeninguitkomst) EN de premie van de (kunstmatig verlaagde) call 575 is met 0,55 ook nog eens (nipt) lager dan de (kunstmatig 2/3 verlaagde) 0,57 norm.

Reden voor mij om deze week even niets te doen en te wachten tot volgende week.
Omdat pas dan de put wordt berekend, zijn we beter dan dit moment in staat om de winstzone in de volledige context te beschouwen.

De reden voor deze lage premies ligt in de impliciete volatiliteit verscholen. Was deze bij aanvang van de vorige maandserie nog 14,96 zo is deze op dit moment alweer gedaald tot 11,34. En met 10 gaan we mogelijk opnieuw richting de extreem lage volatiliteiten.

Uit ervaring we weten wat dat betekent. Dat we dan, al was het maar kunstmatig, een winstzone moeten zien te creeeren van minstens 40 AEX punten. Maar dat zien we volgende week wel verder.

Nee, laten we maar rustig even een weekje wachten. Geduld is ook een beleggers eigenschap. En van de vorige maandserie weten we dat een weekje geduld nog steeds een winstgevende serie kan opleveren.

Dit biedt mij de tijd en gelegenheid om deze week alle medianen en gemiddelden weer eens te actualiseren. We zijn immers alweer een jaartje verder dan de 5 jaar medianen genoemd op het dashboard. Handmatig klusje dat dan weer wel..

Daarnaast wil ik het Excel Dashboard alvast voorbereiden voor de (forse) AEX dalingen die ooit een keer gaan komen.
Het Dashboard zal dan worden voorbereid om de short strangle aan te vullen met een long put.

Deze long put maakt winst bij een daling van de markt. Hierdoor wordt het verlies op de geschreven put gemaximaliseerd. Maar dat is voor later.

Op 12 mei 2018 schreef ik:

Optieserie Juni 2018

We schrijven de call Jun18 580
We schrijven de put Jun18 540

Call
Vorige week hebben we de call 580 niet geschreven vanwege een te lage premie van 0,30. Door de gestegen AEX koers van afgelopen week is deze premie inmiddels opgelopen tot 0,58.

Maar goed dat we vorige week geen call hadden geschreven, anders hadden we nu op (ongerealiseerd) verlies gestaan.

Put
De optie-indicator heeft voor de put de 540 berekend. Premie 1,65.

Short strangle
In totaal (0,58+1,65) = 2,23 aan premie te ontvangen waar de mediaan eigenlijk ligt op 3,28.

Extreem lage vola
De reden van deze lage premies ligt wederom in de impliciete volatiliteit. Deze heeft met een stand van 10,28 weer de EXTREEM LAGE regio bereikt.

Er is dus rust in de markt. Premies worden alleen maar hoger wanneer er weer speculatie in de markt gaat ontstaan.

Uit ervaring we weten ook wat extreem lage volatiliteiten betekent. Dat we dan, al was het maar kunstmatig, een winstzone moeten zien te creeeren van minstens 40 AEX punten. Want doorrolacties willen we eigenlijk zo veel als mogelijk vermijden.

Kunstmatig de winstzone verbreden naar 40 is in dit geval helemaal niet nodig omdat de indicator berekening zelf al keurig uitkomt op 40 AEX punten.

Hou wel rekening met deze 40 punten winstzone wanneer u toch op uw eigenwijze andere uitoefenprijzen gaat hanteren in uw zoektocht naar meer premie..?

Excel Dashboard
Met de nieuwe versie 3.9 is het Excel Dashboard nu voorbereid voor forse dalingen door de aanvulling met een long put onder de geschreven put. U merkt daar in de huidige look en feel nu nog niets van omdat deze regels verborgen zijn.

Als deze fors dalende koersen zich t.z.t. melden, dan is WB er klaar voor.

Nog 3 weken te gaan.

Take Away
Dit model is tegen langzaam verlopende maar uiteindelijk fors dalende koersen bestand. D.w.z. zolang stoplossniveau 3 ons in staat stelt tijdig in te grijpen, zijn de verliezen beperkt te houden.

Edoch net als zoveel andere modellen is ook dit model NIET bestand tegen zeer zeldzame “black swans“.

Black Swans zijn door alle beleggers totaal onverwacht fors dalende koersen waarbij bijvoorbeeld op 1 dag in een keer alle pop ups zichtbaar worden op het Dashboard en de AEX zwaar naar beneden valt ver onder de geschreven put uitoefenprijs. In dat geval ontstaat zwaar verlies.

Juist vanwege deze zeldzaamheid neemt WB deze (iron condor) constructie niet standaard op. WB heeft in het verleden bewezen dat deze wijze van beveiligen een dure “optie” is.

Ik ga er vanuit dat wanneer het ons overkomt de winsten inmiddels zo hoog zijn dat deze dit verlies zouden moeten kunnen opvangen. Vanaf de start van onze optieporteffeuille (april 2012) zijn er geen black swan waargenomen. De opgebouwde winst is inmiddels hoog genoeg om iets dergelijks op te kunnen vangen dunkt mij.

Wilt u zich toch tegen deze zeer zeldzame black swans wapenen dan zult u dus elke maand een long put moeten kopen onder de geschreven put. Zeg met 10 punten verschil.

Uw verlies is dan altijd gemaximaliseerd tot 1000 euro minus de totaal ontvangen premies van de short strangle.
Bijv. in deze juni serie zou uw verlies dan nooit groter worden dan 1000 – 223 euro = -777 euro; dus ook wanneer de AEX bij wijze van spreken op 0 uit zou komen.

Deze “verzekering” kost u geld door de aanschaf van de longput en dat dat gaat uiteraard af van uw rendement. Uw keuze.

Risico’s van een short strangle

Het risico van een geschreven call is een forse koerssprong omhoog
Het risico van een geschreven put is een forse koerssprong omlaag

 

Op 19 mei schreef ik:

Optieserie Juni 2018

Positie
Een week in positie, een nog magere +4 euro in de ongerealiseerde winst.
Logisch want de AEX stijgt lekker door, bijna 12 punten over de afgelopen 2 weken!
Resultaten cijferseizoen vrijwel ten einde dus mogelijk beperkt dat een nog verdere stijging?

En bij deze strategie mag de AEX best een beetje stijgen maar niet te snel.

Dashboard
Geen enkel pop up op dit moment waar te nemen ten teken dat we rustig kunnen blijven zitten.
Wanneer de AEX blijf doorstijgen hoeven we pas in actie te komen bij stoplossniveau 3 d.w.z. bij een AEX slotstand van 574,20.

Volatiliteit
Sinds vorige week nu weer wat gestegen van 10,28 naar 11,81, prima.

Kwantitatieve analyse
Op de daggrafiek ziet u dat de Moving Averages (MA 50/15) elkaar alweer bijna opwaarts doorkruisen. Deze combi van 50/150 op de daggrafiek geeft een vertrouwd beeld wanneer je daar een simulatie op zou loslaten. Andersgezegd, handel je puur op de kruisingen dan verdien je geld.

WB handelt helemaal niet op dit soort kruisingen zoals u weet, maar zijn voor mij wel belangrijke parameters om mee rekening te houden bij onze short strangle strategie.

Zo acht ik bijv. de kans dat onze geschreven uitoefenprijs nu nog wordt geraakt minder groot in. En dat wordt eigenlijk ook bevestigd door onze dashboard kansberekening van 1 x standaardeviatie. Immers de uitkomst is voor expiratiedatum van 16 juni op dit moment  548,82. Dus ruim boven de UP540.

Dit betekent ook de deadcross van 26 maart jl. een false move is geweest. En dat de keuze is geweest om nu nog geen extra long put in te bouwen de juiste is geweest.

Voor die keuze zoom ik uit naar de weekgrafiek (voor u nog niet zichtbaar). Dan kijk ik naar onze oude vertrouwde WeekendBeleggers indicator uit onze Turbo tijd (WBi). Deze robuuste indicator is veel beter in staat om aan te geven dat de forse dalingen echt gaan plaatsvinden. Zover is het nog lang niet kan ik u melden. Het WB dashboard is daar inmiddels met versie 3.9 wel op voorbereid!

In beginsel nog 2 weken te gaan.

 

Op 26 mei 2018 schreef ik:

Optieserie Juni 2018 

Positie
Twee weken in positie, een +11 euro in de ongerealiseerde winst. Volgende week wijzigt dat beeld nog veel gunstiger zolang de koers rond de middenkoers van 560 blijft hangen zoals nu het geval is met een weekslotstand van 562,77. De expiratiedatum komt immers steeds dichterbij !!

Dashboard
Op dit moment geen enkele pop-up meer waar te nemen bij de rubriek stoplossniveau’s ten teken dat we rustig kunnen blijven zitten.

Begin van de week waren er wel 2 pop-upjes zichtbaar door de relatief forse AEX koersstijging van de afgelopen periode. Gelukkig is deze  stijging rond het weerstandsniveau afgekapt zoals ik al eerder aangaf dat dit zou kunnen gebeuren.
.
Merk op dat het ook mogelijk is dat pop up 2 verschijnt terwijl pop up 1 alweer is verdwenen? Ja, ook dat is mogelijk.

En ondanks dat, dan nog kunt u nog steeds op theoretisch verlies staan. Maar realiseert u zich wel dat zolang de AEX koers zich in de buurt van de middenkoers (in deze serie 560) begeeft u rustig kunt blijven zitten onder het motto “de tijd is onze vriend”? Geduld is dan een schone zaak. Niet te snel zenuwachtig worden.
Hopelijk wordt volgende week ons geduld dan eindelijk beloond met nog veel groenere cijfers.

Volatiliteit
Sinds vorige week alweer wat gestegen van 10,28 naar 11,81 naar 13,35, alweer prima.

Kwantitatieve analyse
Op de daggrafiek ziet u dat de Moving Averages (MA 50/15) elkaar nu daadwerkelijk hebben doorkruist. Een teken van stijgende koersen. Zolang die koersen maar niet te snel stijgen, is dat voor ons model prima. Hetzelfde geldt in de toekomst voor dalende koersen. Die mogen best langzaam dalen, maar niet te snel.

In beginsel nog 1 week te gaan. Prachtig uitgangspunt voor een positief eindresultaat van deze 4 weekse serie!

Take Away’s
1. Heeft u wel eens met de muis over de rode driehoekjes van het Excel Dashboard geschoven?
Dan krijgt u tekst en uitleg over de werking van dat veld waar uw muis op staat.

2. Opent u het dashboard nog steeds elke week vanuit de nieuwsbrief of copieert u deze gewoon op uw desktop?
Ik doe zelf de desktop methode, wel zo handig toch?

 

Op 02 juni schreef ik:

Optieserie Juni 2018

Positie

We blijven zitten in de juni positie, ja u leest het goed, doen we anders nooit.  Normaliter sluiten we altijd 2 weken voor expiratiedatum.

Er zijn echter redenen om de huidige winstgevende positie aan te houden t/m de expiratiedatum van 15 juni.
We gaan dus ditmaal voor de maximjale profit van 100%.

Dashboard
Drie weken in positie en een +105 euro in de ongerealiseerde winst per contract (1 call + 1 put). In theorie staan we dus (wederom) op een all time high op de optieportefeuille.

Op dit moment is geen enkele pop-up waar te nemen bij de rubriek stoplossniveau’s ten teken dat we rustig in positie kunnen blijven.

Met een middenkoers van 560 en een vrijdagslotkoers van 559,18 vind ik dit een mooi moment om te bekijken of we alsnog de volle 100% profit kunnen binnenharken.

Met nog maar 2 weken te gaan en dan expireert deze serie. Ik had u eerder aangegeven dat in het geval de AEX rond de middenkoerst staat  ik WEL bereid ben om te blijven zitten t/m expiratiedatum (ALTIJD de 3e vrijdag van de maand). En dat moment is nu daar.

Die profit staat op dit moment overigens op +47,09%. Dat zou normaliter rond de +75% moeten zijn!
Heeft denk ik te maken met de lage premies die we bij aanvang mochten ontvangen door de extreem lage volatiliteit.
Er valt dus nog wel wat te verdienen waarbij het risico in tijd (nog maar 2 weken) te overzien is.

Kansberekening (1 x standaarddeviatie)
De kansberekening geeft op dit moment een bovengrens aan van 573,17 en een ondergrens van 545,19. Uitstekend uitgangspunt en de moeite waard om te proberen deze keer voor de maximale winst te gaan.

Dit is nu ook het moment om te kijken naar het laatste rode stoplossniveau waar de break even points (BEP) staan vermeld.
BEPcall staat op 582,23 en BEPput staat op 537,77. Dit zijn de getallen die van belang zijn OP expiratiedatum.

Dat betekent dat de komende 2 weken de koers ruim moet stijgen OF ruim moet dalen om alsnog op een verliespositie te eindigen op expiratiedatum. Dat kan altijd gebeuren natuurlijk maar de kans dat dit gebeurt acht ik klein.

Volatiliteit
Sinds vorige week alweer wat gestegen van 10,28 naar 11,81 naar nu 13,26, prima.

TA/KA
Nog een belangrijke reden om te blijven zitten vind ik dat de koers na de Italiaanse en Amerikaanse emotionele perikelen van afgelopen week nog steeds keurig boven de beide stijgende MA’s staat genoteerd. De koersdaling zijn afgelopen dagen keurig opgevangen op de korte termijn MA (zie daggrafiek). Volgens het boekje.

Stoploss
Zodra er komende week een dashboard pop up verschijnt dan sluiten we alsnog de zaak. U ontvangt daarvan altijd bericht, ook door de week.

Take Away’s (herhaling)
1. Heeft u wel eens met de muis over de rode driehoekjes van het Excel Dashboard geschoven?
Dan krijgt u tekst en uitleg over de werking van dat veld waar uw muis op staat.

2. Opent u het dashboard nog steeds elke week vanuit de nieuwsbrief of copieert u deze gewoon op uw desktop?
Ik doe zelf de desktop methode, wel zo handig toch?

Op 09 juni 2018 schreef ik:

Optieserie Juni 2018

Positie

We blijven in positie zitten t/m volgende week vrijdag 15 juni, de formele expiratiedag (altijd 3e vrijdag van de maand). Redelijk uniek voor WB want we zijn normaliter 2 weken voor expiratiedatum uit positie.

Het lijkt erop dat we vorige week het juiste besluit genomen hebben om te blijven zitten. Het lijkt immers een gewonnen race met nog slechts 5 handelsdagen te gaan. Daarnaast, de vrijdagslotkoers is 560,03 terwijl de middenkoers 560 is. Hoe mooi wilt u het hebben?

Nu is het zaak niet meer naar de uitoefenprijzen van 580 en 540 te kijken maar naar de break even points (zie Excel dashboard).
Ziet u het gebeuren dat de AEX volgende week vrijdag hoger dan 582,23 of lager eindigt dan 537,77? Nou, ik niet.

De kans dat we deze maandserie de 100% maximale profit zouden kunnen behalen, is dus bijzonder groot. Het ongerealiseerde all time high is met een huidig rendement van +182 euro dan ook wederom aangescherpt.

We gaan dus nu voor de volle +223 euro, zijnde de totale ontvangen premies die we bij aanvang hebben ontvangen bij het schrijven.
Volgende week vrijdag hoeft u helemaal niets te doen. Uw bank zal uw positie vanaf 16:00 uur vanzelf automatisch afhandelen.

 

Over de schrijver
Signaalaanbieder sinds 2007; Kwantitatief analist; >30 jaar beurservaring, samengewerkt met ABNAMRO/RBS/BNP-PARIBAS; Schrijver 2 x Ebook: Succesvol Turbo Beleggen (2012) & Succesvol Beleggen met Opties op de AEX-index (2017); Materiedeskundige diagonale Short Strangle optiestrategie; Luitenant-kolonel b.d/logistiek manager),
Reactie plaatsen