Een nieuwe variant op basis van optieprijs?
02 april 2016 

Een nieuwe variant op basis van optieprijs?

Nieuw Logo WB v2

Een nieuwe variant op basis van optieprijs?
25-03-2016 Ledenspecial Opties

Tijd voor een nieuwe variant op basis van optieprijs? Laten we eerst eens kijken wat de reden was tot invoering en welke varianten we in deze optiestrategie sinds de start in april 2012 hebben ondergaan?

Aanleiding optiestrategie

In 2012 had ik sterk het idee dat er “iets” aan het bestaande systeem van stijging en daling ontbrak dat al sinds 2007 werd uitgevoerd. We wisten natuurlijk al wel dat zijwaartse bewegingen van de bestaande aandelen- en turbo strategie geen rendement en zelfs perioden van verlies opleverde.

Het zou dus niet meer dan logisch zijn iets extra’s te bedenken. Nu kende ik deze strategie ook al sinds 2007, maar had tot 2012 geen enkele reden en behoefte om deze in te zetten. Het ging toch goed met de strategie voor stijging en daling?

Toch heb ik in 2012 gemeend deze zijwaartse strategie daadwerkelijk in te voeren als aanvulling op het bestaande model. Als de strategie voor stijging en daling korte of langere tijd niet rendeert vanwege een zijwaartse beweging van de markt, dan zou dit worden opgevangen door het rendement uit de zijwaartse strategie (en andersom). Dat was het idee, klinkt logisch toch? In de literatuur is beschreven dat markten zich in 85% van de tijd zijwaarts bewegen en in 15% van de tijd zijn deze stijgende of dalende. Als u dat gelooft dan zijn de rendementen uit de strategie voor stijging en daling DUS in 15% van de tijd behaald. Klinkt ook logisch toch?

Maar als u dat gelooft, dan bent u dus ook gevoelig voor het feit dat markten zich kennelijk in 85% van de tijd zijwaarts bewegen. Waarom zouden we van die gedachte daar dan geen gebruik van maken? Dat was de reden om in april 2012, nu exact 4 jaar geleden, met een zijwaartse strategie te starten. En ben ik in de praktijk gaan onderzoeken waarbij alle leden mijn analyses wekelijks konden volgen.

En met welk product doe je dat dan? In mijn ogen zijn Turbo’s daar niet het meest geschikte instrument voor maar opties juist weer wel vanwege het dagelijks automatisch wegsmelten van de tijdverwachtingswaarde van een optieprijs. Het werden dus opties, AEX maandopties om precies te zijn. De reden daarvoor was dat het wegsmelteffect van de optieprijzen exact 30 dagen voor expiratie exponentieel daalt naar 0. En daar hadden we een mooie optie-indicator voor ter beschikking, althans toen nog op papier, de praktijk blijkt vaak weerbarstiger.

Varianten optiestrategie

Sinds 2012 hebben we al de nodige varianten in de praktijk toegepast om de risico’s van deze in beginsel risicovolle strategie onder de knie te krijgen. Gestart in een Iron Condor variant, waarbij de call en put nog tegelijkertijd werd ingezet, bleek uiteindelijk dat er te veel rendement wegvloeide door de “verzekeringsposities” van en de aangekochte call en de aangekochte put. Dat was de reden de stoppen met het aankopen van een call als hedge van de geschreven call. Dat heeft m.i. tot heden goed gewerkt onder het motto “een beurs valt niet zomaar naar boven”! Tussentijds hebben we zelfs nog echte Short Strangles (de geschreven posities) ingezet omdat de volatiliteit gedurende lange tijd lager was dan 20. Boven een stand van 20 (dus met meer onrust in de markt) zijn we de putposities toch weer gaan verzekeren. Hoewel een black swan altijd en overal kan plaatsvinden, acht ik de waarschijnlijkheid daarvan groter in geval van een hoge vola.

Niet elke belegger is het overigens op dit punt met mij eens. Wat ze eigenlijk bedoelen is het volgende: Als de volatiliteit laag is dan is de kans groot dat de vola weer omhoog gaat. Daar ben ik het op zich wel mee eens, maar dan hebben we het niet over black swans. Ik ken beleggers die altijd de onderkant afdekken, ongeacht de hoogte van de vola of de angst voor een black swan. Overigens een systeem managen op basis van black swan incidenten is een hele lastige en een strategie bedenken op basis van incidenten is m.i. onuitvoerbaar. Als het je al een keer overkomt (black swans zijn zeldzaam) dan mag je hopen dat je inmiddels voldoende rendement hebt opgebouwd om de zaak op te kunnen vangen!

De belangrijkste variant vanaf de start van deze optiestrategie vind ik persoonlijk het feit dat we niet meer tot de formele expiratiedatum in positie blijven maar dat we (veel) eerder afscheid nemen. Het kwam een aantal keren voor dat zelfs nog op de laatste dag van een maandserie alsnog verlies kon worden genoteerd, doodzonde en frustrerend natuurlijk. Dat lijkt sinds de invoering hiervan een juist besluit te zijn geweest. Als we 75% van de maximale winst in theorie  voor het grijpen hebben (meestal aan het eind van week 3/ begin week 4), dan wordt het tijd om afscheid van de zaak te nemen, dan geen risico’s meer lopen.

Eind 2014 was middels zoveel vertrouwen opgebouwd dat, overigens na overleg de leden (die deze strategie vanaf april 2012 t/m november 2014 gratis konden volgen), werd besloten in december 2014 tot invoering van de zijwaartse optiestrategie op de AEX voor de WB weekendservice. En soms werd u door de week geïnformeerd wanneer nodig om niet onnodig tot het volgend weekend te moeten wachten, extra service van de zaak zullen we maar zeggen.

Ondanks of misschien wel dankzij de vele varianten heeft de optiestrategie overall sinds 2012 een mooi resultaat opgeleverd (en in deze periode is zelfs om moverende redenen 6 maanden niet gehandeld !). Best nog wel lastig hoor, testen in de praktijk, maar tot heden gaat ons dat prima af. Geeft mij vertrouwen voor de toekomst en u hopelijk ook.  Zit er nog meer in het variantenvat nu we wat winst hebben opgebouwd?

Voorbeeld. We hebben geen positie ingenomen voor de maandserie april16. De reden was een te lage optieprijs voor de call en daarom werd ook geen put positie ingenomen. Waarom zou u en ik voor slechts 0,21 eurocent (lees 21 euro voor 1 contract) aan de bovenkant risico lopen om vervolgens mogelijk een behoorlijk bedrag te verliezen? En welke putprijs staat hier eigenlijk een week later eigenlijk tegenover?

Dit heeft mij weer aan het denken gezet. Want als de call nu heel laag stond, maar daar tegenover zou een forse putprijs hebben gestaan, zou ik dan wel positie hebben ingenomen?

Weinig houvast optieprijs

Sinds april 2012 hou ik alles keurig netjes bij, de optieprijzen, de volatiliteit, het aantal weken tot expiratie etc.  En blijkt dat er weinig houvast te zijn op de afgegeven optieprijzen. Ik kan er in ieder geval geen logische gedachte uit destilleren. Het lijkt wel alsof de optieprijzen bij wijze van spreken willekeurig tot stand lijken te komen want je zou immers toch bij gelijke volatiliteit en een gelijk aantal weken tot expiratiedatum toch min of meer gelijke optieprijzen verwachten? Niet dus!

Om toch meer inzicht in de optieprijzen over de afgelopen 4 jaar te krijgen, heb ik van alle geschreven callprijzen  en van alle geschreven put prijzen de mediaan berekend. En wat blijkt? Dat de mediaan (u weet wel, net zoveel getallen links als rechts van de mediaan) voor de call €0,78 en voor de put €2,20 is.  Ik heb beeld bij deze verhouding. Wat kunnen we nog meer met deze informatie?

De mediaan prijs van een short strangle

Dat betekent dat een “mediaan short strangle” (dus alleen de geschreven posities) in ons model bij aanvang van de positie  0,78+2,20 = 2,98 oplevert. (berekend over lage-, gemiddelde- en hoge volatiliteiten over de afgelopen 4 jaar). Evenveel posities links (lagere uitkomst) als rechts (hogere uitkomst).

Toen ik mij dit realiseerde, was mijn eerste storingsreactie: Als een nieuwe maandserie short strangle qua totaalprijs rechts van de mediaan uitkomt (dus bij aanvang 2,98 of meer oplevert), zou ik dan wel bereid zijn om meer risico (lees meer contracten) te nemen.  Mijn antwoord zou zijn “ja dat risico zou ik best durven nemen”. Probleem is natuurlijk dat ik de prijs van de put nog niet weet omdat deze optieprijs bij de diagonale versie pas 1 week later door de indicator wordt vastgesteld. Maar misschien dat we dat een week later alsnog kunnen rechttrekken?

Tja, wat vindt U eigenlijk van deze brainwave? Of bepaalt u zelf wel het aantal contracten waarmee u wilt handelen? Uw reacties graag naar contact@weekendbeleggers.nl

Over de schrijver
Signaalaanbieder sinds 2007; Kwantitatief analist; >30 jaar beurservaring, samengewerkt met ABNAMRO/RBS/BNP-PARIBAS; Schrijver 2 x Ebook: Succesvol Turbo Beleggen (2012) & Succesvol Beleggen met Opties op de AEX-index (2017); Materiedeskundige diagonale Short Strangle optiestrategie; Luitenant-kolonel b.d/logistiek manager),
adri
Door

adri

op 02 Apr 2016

Het wordt wel wat verwarrend. Bij een volatiliteit > 20 ga je de constructie beschermen met een gekochte put erbij. Tegelijkertijd ga je bij een hoger optieprijs (ook tgv hogere volatiliteit!!) je risico uitbreiden door meer contracten af te sluiten. Interessante brainwave, maar er zit mi iets tegenstrijdigs in.

Michael Groenewoud
Door

Michael Groenewoud

op 03 Apr 2016

Beste Adri, Hartelijk dank voor uw reactie. Het is nog maar een brainwave en nog geen feit. Het risico wordt in eerste instantie bepaald door de optie-indicator zelf. Deze indicator (en op basis van de gekozen (diagonale) strategie, is in staat geweest de juiste uitoefenprijzen te berekenen over de afgelopen 28 jaar met een correcte uitkomst aan de call zijde van 86% en een correct berekende uitoefenprijs aan de putzijde van 87%. Dit soort getallen geven mij voldoende vertrouwen in de betrouwbaarheid van deze indicator. Bij een volatiliteit >20 proberen we inderdaad de 13% verlieskans aan de onderkant te beschermen. Door deze bescherming loopt een eventueel verlies al niet meer door tot in het theoretisch oneindige (als we helemaal niets zouden doen), maar wordt het verlies gemaximaliseerd (tot het verschil van de geschreven put en de gekochte put prijs minus de ontvangen optiepremie). Zelfs dan wordt de zaak ook nog eens dagelijks gemonitord door een (handmatige) eenvoudige standaarddeviatieberekening en worden de leden op dagbasis gewaarschuwd wanneer de AEX vanaf aanvang positie te snel daalt richting de geschreven put uitoefenprijs er wordt er tijdig afscheid genomen van de zaak om grote(re) verliezen te voorkomen. Door zo te handelen, verwacht ik zelfs op een hogere hitrate uit te komen dan de 87% van de optie-indicator die immers wel doorloopt t/m expiratiedatum. Kortom, het risico is dus per maandserie vooraf bekend, wordt dagelijks gemonitord met een standaarddeviatieberekening en bij onverwachte incidenten is het verlies aan de onderzijde gemaximaliseerd. Dat geeft een stukje rust. Tot zover met 1 contract in de basis. Wat dan rest is de in beginsel 87% winstpotentie aan de putzijde. En dan komt de brainwave die aangeeft ditmaal eens nadrukkelijker te kijken naar de optieprijzen die aantoonbaar over de afgelopen 4 jaar een behoorlijk wisselend beeld geven juist bij gelijke volatiliteiten EN bij gelijke afstand tot de expiratiedatum. Uitbreiding van het aantal contracten kun je natuurlijk in eerste instantie doen doordat er in het verleden winst is opgebouwd. Het risico blijft hetzelfde maar je hebt inmiddels gewoon meer middelen om in te zetten (het hoeft niet, het mag). Zo zie ik ook het verschil in optieprijzen. Het risico blijft hetzelfde (bij gelijke volatiliteiten EN bij gelijke afstand tot de expiratiedatum als voorheen), maar de opbrengst levert meer op door het uitbreiden van het aantal contracten alleen te doen bij optieprijzen die hoger liggen dan de mediaan gemeten over de afgelopen 4 jaar.

Reactie plaatsen