Page content

Tradzster interview met Michael Groenewoud over optiestrategie

Michael Groenewoud kwantitatief aanlist Weekendbeleggers

Michael Groenewoud WeekendBeleggers

 

Broker Tradzster heeft Michael Groenewoud onderworpen aan een interview over de WeekendBeleggers optiestrategie. Deze WeekendBeleggers optiestrategie kan als “LATEN DOEN” service worden uitgevoerd bij Tradzster.

Hoe zou je je tradingstijl omschrijven?

Kwantitatief, dat is de emotievrije stijlvariant van de technische analyse. De AEX index koersgrafiek is in ieder geval leading. Zo maak ik in deze optiestrategie gebruik van een optie-indicator waarvan ik exact kan aantonen hoe deze over de afgelopen 30 jaar heeft gepresteerd om de juiste optie uitoefenprijzen te berekenen.

Elke 1e vrijdag van de maand start ik een nieuwe AEX index maandserie. Ik neem voor deze strategie 2 posities in waarvan de 1e positie in de 1e week, en de 2 positie in de 2e week om zo in te kunnen spelen op de situatie.

Uiteraard worden de posities wel dagelijks gemonitord, maar we nemen dus maandelijks een positie is, en na het innemen kijken in beginsel over 2 weken weer verder of indien noodzakelijk grijpen we eerder in.

Voor welke type belegger is je systeem geschikt?

Voor beleggers met een korte termijn horizon (elke maandserie moet er binnen 3 weken in beginsel winst zijn gerealiseerd) en een hoog risicoprofiel.

Er wordt ingespeeld op een tradingrange (zijwaartse beweging) van de AEX index. De short strangle optiestrategie is een strategie die bekend staat onder het motto “grote kans op vele kleine winsten, kleine kans op groot verlies”. De kunst is natuurlijk dat per saldo winst wordt gerealiseerd.

Ik ben deze service gestart omdat ik merk dat beleggers soms minder vertrouwen hebben in hun eigen handelen en via Tradzster een mooie oplossing daarvoor gevonden heb.

En deze beleggers vertrouwen er ook op dat ik deze strategie met eigen geld uitvoer (lees: ik ben klant van mijn eigen systeem). En dat zij daarmee dus exact hetzelfde rendement behalen als ik.

Waarin handel je voornamelijk? Waarom?

Ik handel alleen met AEX index maandopties. Het is bekend dat in de laatste maand de tijdverwachtingswaarde binnen elke optieprijs deze exponentieel daalt tot 0. Van dat wegsmelteffect maak ik dankbaar gebruik.

Deze optie indicator is speciaal voor de AEX ontwikkeld. Hiermee ga ik dus voorlopig ook gewoon mee door, maar ik sluit niet uit dat het zelfs mogelijk is dat er ooit systemen komen voor een DAX of S&P500 optie systeem.

Hoeveel risico neem je per trade?

De optie indicator kent een aantoonbare hitrate van 86% op de calls en 87% op de puts.

Alleen daarmee wordt het risico al grotendeels beperkt. Het risico beperkt zich verder omdat ik op dit moment nog maar met 1 contract werk per positie. Bij hoge volatiliteit, zoals in deze periode, neem ik extra maatregelen om het verlies te maximaliseren.

En vervolgens moeten de emotievrije regels het risico nog verder verminderen. Pas na winst wordt dit langzaam uitgebouwd naar meer contracten en deze is mede afhankelijk van de stand van de volatiliteit.

Tevens is er voldoende ruimte gehouden voor het opvangen van verliezen en de benodigde margin vereiste.

Welke tradingregels hanteer je voor de optiestrategie?

Dit zijn de exacte emotievrije regels van mijn strategie. Hier en daar kunnen deze licht bijgesteld worden, maar deze staan min of meer in de ‘grondverf’:

regel 1
De optie-indicator bepaalt de short call range op de 1e vrijdag van de maand of de standaarddeviatieberekening (E-2 weken) moet een veiliger uitslag geven;

regel 2
We blijven met de calloptie na 2 weken in positie wanneer de vrijdagslotkoers lager is dan de vrijdagslotkoers de week daarvoor of de uitkomst van de excel standaarddeviatieberekening valt binnen de shortrange;

regel 3
De optie-indicator bepaalt de short put op de 2e vrijdag van de maand of de standaarddeviatieberekening (E-2 weken) moet een veiliger uitslag geven;

regel 4
We blijven met de putoptie na 2 weken in positie wanneer de vrijdagslotkoers hoger is dan de vrijdagslotkoers de week daarvoor of de uitkomst van de excel standaarddeviatieberekening valt binnen de shortrange;

regel 5
Voor de call en de put geldt dat minstens 0,30 cent ontvangen moet worden, anders wordt er niet gehandeld;

regel 6
Met de shortput wordt niet gehandeld wanneer het verschil tussen de shortcall en de shortput gelijk of <20 AEX punten is.

regel 7
Bij een volatiliteit (VAEX) van >20 wordt een put gekocht als hedge op de verkochte put. Hierdoor wordt een verlies op de verkochte put deels opgevangen door de winst op de gekochte put.

Hoe ga je om met periodes waarin het minder loopt?

Dan gaan we met discipline door met het model dat we hanteren, ik weet namelijk dat het uiteindelijk toch wel weer goed komt.

Doorzettingsvermogen is naar mijn bescheiden mening een eigenschap die elke belegger zou moeten bezitten.

Ik houd mij aan mijn plan en voor mijn volgers is dit dus een kant en klaar plan.

Zijn de financiële markten veranderd de voorbije jaren?

Sinds 2007 informeer ik al leden met een strategie voor stijgende en dalende markten met aandelen en Turbo’s.

Ja, ik voel inderdaad dat de markten zijn veranderd, vooral sinds politici en Centrale Banken zich ermee gingen bemoeien. Kijk naar Japan met hun kwantitatieve verruiming wat uiteindelijk niet het gewenste effect heeft gehad. In Europa gebeurt nu hetzelfde, met hetzelfde effect.

Het is daarom ook niet voor niets dat ik sinds april 2012 deze strategie voor een zijwaartse markt ben gaan onderzoeken. Ik ben blij dat ik als signaalaanbieder hierop tijdig heb geanticipeerd en merk dat ook aan de stijgende belangstelling voor deze optiestrategie.

Wat verwacht je voor 2016 voor je trading?

Ik verwacht voor dit jaar een blijvend hoge volatiliteit in de markten. Het “QE” Draghi effect komt en gaat.

Een hoge volatiliteit betekent in beginsel lagere AEX index koersen, in het meest gunstige geval zijwaartse koersen.

Dalende koersen hoeft overigens voor deze strategie geen beperking te zijn omdat de indicator dan elke maand weer een lager trappetje berekent. Een hoge “volatiliteit” betekent echter wel dat we ons aan de putzijde moeten verzekeren (iron condor methode) om verlies te beperken.

Verzekeren kost echter geld en dat dat scheelt uiteraard enig rendement dan wanneer je je niet verzekert.

Wat maakt jouw systeem anders?

Een short strangle optiestrategie is niet nieuw. Maar ik doe de diagonale short strangle variant. Daarmee onderscheid ik mij van de rest.

Het effect daarvan is een betere hitrate dan bij een normale short strangle. Daarnaast maak ik gebruik van een unieke optie indicator waardoor het helemaal niet nodig is om met lastige optiegrieken te werken.

Elke maand wordt de bandbreedte en daarmee de uitoefenprijzen mij automatisch emotievrij aangereikt door de optie indicator. Ik toon al sinds 2012 aan dat dit gewoon werkt.

Gebruik je stop-losses? Wat is je filosofie hierover?

Ik onderzoek op dit moment meerdere methodes nog de meest optimale manier om tijdig afscheid te nemen van de posities wanneer de koers in korte tijd te sterk stijgt of daalt.

Zodra ik de beste methode heb vastgesteld dan is deze strategie echt voor 100% emotievrij gemaakt.

Wat is het belangrijkste advies dat je aan andere traders kan geven?

Zet maximaal 10% van je belegd vermogen in voor o.a. een model zoals dit.

Doe gewoon mee met 1 contract (opstartkapitaal van 7.500 Euro) en ga samen met mij dit avontuur aan. Bij Tradzster ben ik in augustus 2015 (China) wat ongelukkig begonnen met twee verliesposities, echter staat er nu in Tradzster sinds de start van dit nieuwe jaar een heel klein positief rendement.

Over heel 2015 heeft de strategie een positief rendement met dubbele cijfers opgeleverd
ondanks enkele verliesposities, want die horen er gewoon bij.

Met andere woorden, niet gelijk afhaken bij een of twee verliesposities gewoon even doorzetten.

AEX short strangle december met winst gesloten

De diagonale short strangle AEX december serie is deze week gesloten met een mooie winst van €+176 in slechts 3 weken tijd.
Hoe is deze winst precies tot stand gekomen en met welk risico?

Short Strangle optie strategie

Met deze (diagonale) short strangle optiestrategie wordt ingespeeld op een verwachte zijwaartse beweging van de onderliggende waarde. In ons geval doen wij alleen zaken met de AEX-index. Dus niet met individuele aandelen.

Zolang de AEX zich binnen een bepaalde bandbreedte beweegt binnen een bepaalde periode is de optiepremie verdiend die u aan het begin van het traject heeft mogen ontvangen (in eerste instantie verkoopt u een call en een week later verkoopt u een put).

Wij sluiten altijd ruim voor de formele expiratiedatum zijnde de 3e vrijdag van elke maand. Laten we eens kijken hoe de 176 euro zijn “binnengeharkt” in 3 weken tijd.

Voordelen short strangle

We realiseren winst als gevolg van het wegsmelten van de tijdverwachtingswaarde van de optieprijzen bij een min of meer gelijkblijvende AEX koers.

Nadelen short strangle

Het grootste nadeel in een zijwaartse strategie is uiteraard wanneer de koers sterk gaat stijgen of sterk gaat dalen (daar hebben we dan ook de Turbo strategie voor). En u loopt een theoretisch onbeperkt risico wanneer u niet tijdig ingrijpt zo rond de verkochte uitoefenprijzen. Dit risico kan het beste worden gepresenteerd aan de hand van de zogenaamde winstrisicografiek. Boven de 0-lijn wordt winst gemaakt, onder de 0-lijn wordt verlies geleden, d.w.z. wanneer niet tijdig wordt ingegrepen.

aex index

winstrisicografiek short strangle

Optiegrieken

Hoewel de delta nog in de winstrisicografiek ingetekend had kunnen worden, zijn in beginsel de delta, gamma, vega, theta en rho voor deze strategie niet nodig. Wij houden het graag simpel.

Optie indicator

Optie indicator op de AEX index

Deze indicator is heel goed in staat om de bandbreedte voor de AEX index bij aanvang van de positie te bepalen. Dat kunnen we goed zien aan de statistieken welke worden meegeleverd met de indicator. Met een hoge hitrate van 86% voor de calls en 87% voor de puts willen wij voor enkele weken wel risico lopen.

Tijdens de looptijd wordt de zaak dan nog gemonitord met een eenvoudige standaarddeviatieberekening. Die geeft aan (op basis van de koers van dat moment, de volatiliteit van dat moment en de looptijd) wat de (68%) kans is dat de koers zich binnen de twee blauwe lijnen zal begeven op enig moment. Omdat de statistieken terugvallen tot bijna 30 jaar mag dit best robuust genoemd worden.

AEX (start 06-11-2015)

aex index

Op 06 november wordt de call dec 500 verkocht. We ontvangen dan 1,75 x 100 = €175. Dit bedrag mogen wij definitief houden wanneer de koers t/m expiratiedatum (18/12/2015) niet boven de 500 eindigt. Maar wij wachten niet tot expiratiedatum, wij sluiten eerder.

AEX situatie 1 week later (13-11-2015)

aex

Nadat de call dec 500 is verkocht wordt een week later (vandaar de term “diagonaal”) de put dec 420 verkocht. Wij ontvangen nu bovenop de ontvangen call van 175 euro deze optiepremie zijnde  3,17×100 = 317 euro.  Omdat echter de AEX volatiliteit tot boven een bepaalde stand is gekomen, wordt de zaak aan de onderkant verzekerd met de aankoop van een gekochte put dec 410. Dat kost ons uiteraard geld, 2,10 x 100 = 210 euro. Op dit moment ontstaat dan direct een andere winstrisicografiek. Let op hoe hiermee aan de putzijde het verlies is gemaximaliseerd hoe laag de AEX ook mag worden.

Winstrisicografiek na aanschaf puts

winstrisicografiek na put opties

Situatie na 2 weken

Aex situatie na 2 weken

Resultaat na 2 weken

Resultaat na 2 weken

Situatie na 3 weken

Resultaat na 3 weken

Resultaat na 3 weken

Resultaat na 3 weken

Het netto rendement na 3 weken

rendement

De margin moet u zien als een soort waarborgstelling. Na sluiting van de posities wordt deze margin weer vrijgegeven. Maar u heeft de margin weer nodig voor de volgende serie vandaar dat deze wordt opgenomen in de rendementsberekening want u moet dit bedrag toch op uw eigen account hebben staan.

Rendementsontwikkeling optiestrategie

rendement opties

WeekendBeleggers optie portefeuille

Inmiddels is de hele positie gesloten met 176 euro winst. Elke 1e vrijdag van de maand starten we met een nieuwe maandserie. Dus a.s. vrijdag 04 december 2015 start de januari 16 serie.

Op deze manier blijft beleggen leuk.

WeekendBeleggers seminar prima verlopen

Seminar Weekendbeleggers 28-11-2015 te Amersfoort

WeekendBeleggers seminar 28-11-2015 te Amersfoort

Afgelopen zaterdag 28-11-2015 is met succes een seminar voor leden en overige belangstellenden georganiseerd  door Michael Groenewoud van WeekendBeleggers.

Michael startte zijn betoog om 13:00 uur en pas om 16:00 uur werd er een einde aangemaakt nadat de laatste vraag was beantwoord. In het eerste deel werd ingegaan op de optiestrategie voor de korte termijn. Deze (diagonale) short strangle strategie maakt winst bij een zijwaartse beweging van de AEX-index. Binnen 3 weken moet in beginsel de winst binnen bereik zijn. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de december maandserie werd stap voor stap uitgelegd hoe de winst de afgelopen maand tot stand is gekomen. Inmiddels zijn alle abonnees op de hoogte gebracht dat deze maandserie met ruime winst is gesloten. Elke eerste vrijdag van de maand start een AEX index serie dus a.s. vrijdag 04 december start de januari 2016 serie, etc..

Na een korte koffiepauze werd ingegaan op de middellange termijn strategie met aandelen, beleggingsfondsen en Turbo’s. Deze strategie is juist bedoeld voor (grotere) stijgingen en (grotere) dalingen in de markt. Deze techniek waarbij een speciale indicator als belangrijk hulpmiddel wordt ingezet, wordt al sinds de start in 2007 met succes toegepast.

Tot slot werd het recente beleggingsonderzoek behandeld. Stap voor stap werd uitgelegd hoe er toch nog een weeffout uit het model is geslopen. Shortposities op individuele aandelen zullen in de toekomst daarom nooit meer worden ingenomen. De shortposities op indices daarentegen bleken juist prima te scoren de afgelopen 8 jaar.  Met de maatregelen wordt het systeem daardoor nog effectiever maar vooral ook efficiënter zo is de verwachting. De onlangs geteste DUAL indicator op Goud toonde duidelijk aan dat Goud zich nog steeds in een dalende koerstrend begeeft.

Na het seminar bleven nog velen lang napraten aan de bar onder het genot van een drankje/hapje. Goede vragen, prima publiek. uitstekende sfeer, tevreden klanten en daar gaat het om.
U bent er toch ook bij de volgende keer?

Zo maar enkele reacties op het seminar

Beste Michael,

Hartelijk dank voor het toezenden van de sheets; het is altijd weer een leerzame belevenis om dit seminar bij te wonen. Van de paar adviesdiensten die ik in het verleden uitgeprobeerd heb is Weekendbeleggers de enige die van aankoop tot verkoop een consistent systeem heeft dat bovendien geheel transparant is, met vriendelijke groet, Raymond.

Beste Michael Groenewoud,

Het was weer goed dat je zo’n middag hield; er gaat niets boven “live” beleven. Dank voor de gastvrijheid en jullie vriendelijkheidheid. Mijn kleinzoon, Thijs wil ik af en toe blootstellen aan beleggingstoestanden en zoals je bemerkt: hij is snel van begrip. Een heel rustig knaap van 18, maar er gaat veel om in dat hoofd. Hij was onder de indruk van de rust en het uitblijven van overdrijvingen, opjutterij en al-wetendheid. Ja, dat vind ik ook de sterke kanten van wat jullie doen. Rust, degelijkheid, discipline (maar ja…> daar weet Michael alles van!) zijn bij jullie te vinden en dat is een eigenschap die niet veel voorkomt in beleggersland. Graag blijf ik in contact.
Ontvang mijn welgemeende groeten, Hans.

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist