Page content

Optietrading: wat is volatility?

Optietrading: wat is volatility?

Door Pierino Ursone op 13 sep 2016 om 12:40 | Views: 3.071 | Categorie: Homepage, Opties | Onderwerpen:volatiliteit

 

Optietrading: wat is volatility?

Af en toe krijg je als belegger te horen dat het weer een volatiele dag is geweest. Iedereen zal begrijpen dat de markt die dag hard heeft bewogen, maar hoe hard, dat is maar de vraag. En hoe verhoudt de beweging van de ene dag zich tot die van de andere dag?

Volatility is de beweeglijkheid van de markt (index) of afzonderlijke commodities, aandelen, valutas en dergelijke. De ene dag beweegt alles harder dan de andere dag en het kan soms seizoensgebonden zijn. Denk hierbij aan de rustige zomerperiodes die er vaak zijn.

Beleggers zijn met vakantie, er is geen animo om te handelen en dus zullen de volumes ook dalen waardoor er nog minder lust om te handelen is. In het Engels gebruiken ze hier de term summerlull (niet moeilijk te onthouden) voor: zomerslaapje.

Risicoparameter

Verder zien we natuurlijk in de aanloop naar belangrijke cijfers (zowel macro-economisch als fonds- of sectorspecifiek) dat er flinke koersschommelingen kunnen plaatsvinden. En uiteraard: bij flinke dalingen in de aandelenmarkten explodeert de volatility.

Volatility is een hele belangrijke parameter voor de risico’s die u met een bepaalde positie loopt. Hoe hoger de volatility hoe risicovoller het wordt, de negatieve bewegingen die u voor uw kiezen krijgt kunnen een substantieel deel van uw belegd vermogen opsouperen.

Daarom is het noodzakelijk om enige kennis van volatility te hebben.

Lees meer

Optietrading: de vierde dimensie

Door Pierino Ursone op 30 aug 2016 om 12:00 | Views: 4.547 | Categorie: Homepage, Opties

Optietrading: de vierde dimensie

Tijdens de looptijd van een optiecombinatie spelen de Grieken een belangrijke rol bij de winst-verliesbepaling van de positie. Kijkt u slechts naar een tweedimensionale benadering van die positie dan heeft u de volgende ontwikkeling in het vizier:

Tweedimensionale benadering van een optiecombinatie
Klik op de grafiek voor een grote versie

In deze combinatie heb ik het volgende opgezet (looptijd is één jaar):

  • koop 20 keer de 40 put
  • verkoop 10 keer de 50 put
  • verkoop 10 keer de 50 call
  • koop 20 keer de 60 call

Hiervoor ontvangt u 5000 euro. Op het eerste gezicht kunt u alleen maar hopen dat de onderliggende waarde op 50 blijft handelen, daar ligt het maximale winstniveau.

Een beweging naar 40 of 60 genereert maximaal verlies. Maar… een optie heeft een looptijd en gedurende de looptijd van bovenstaande combinatie ziet de winst-verliesgrafiek er heel anders uit, namelijk:

Lees meer

Optietrading: waarom die Grieken?

Optietrading: waarom die Grieken?

Redactie WeekendBeleggers: Wij vinden de artikelen van dhr. Pierino Ursone op iex.nl van dermate importantie voor onze volgers en onze eigen optie beleggingsstrategie dat wij zijn artikelen onverkort op deze blog publiceren.

Door Pierino Ursone op 16 aug 2016 om 08:00 | Views: 8.284 | Categorie: Homepage, Opties

Optietrading: waarom die Grieken?Nieuw op IEX: Oud-Optiver partner en schrijver van hét standaardwerk “How to calculate options prices and their Greeks” over opties Pierino Ursone. Eén keer in de twee weken bespreekt hij hier op IEX allerlei optiestrategieën en andere aspecten van de optiehandel. Maar eerst het belang van de Grieken…

Succes Pierino!


Veel optiebeleggers handelen in opties zonder zich druk te maken over al die moeilijke afgeleiden met griekse namen zoals delta, gamma, theta en vega. Dat is begrijpelijk als u eenvoudig een call of put in bezit heeft. Die leveren wel of niet geld op, afhankelijk van de juiste beweging van het aandeel, future of commodity.

Als u opties verkocht hebt (short zit) beginnen er toch al wat meer zaken mee te spelen. Dalende markten bijvoorbeeld kenmerken zich door een toenemende volatility (beweeglijkheid); als u dan een out of the money-put short zit kan de toenemende volatility zorgen voor een extra boost in de waarde van de optie, een extra verlies dus.

Dit wordt nog veel complexer als er sprake is van optiestrategieën met meerderepoten. Veel optiestrategieën worden tweedimensionaal weergegeven (in boeken, artikelen en op het internet), eigenlijk alleen de pay off (winst verlies) op het moment van expiratie.

Iemand die een 50 call in bezit heeft kan dan van zo’n grafiek aflezen dat met 55 op expiratie zijn positie een waarde van 5 euro heeft (lekker makkelijk!), maar daar blijft het dan ook bij.

Lees meer

Optie portefeuille staat op all time high

Optie portefeuille staat op all time high

aex opties

De optie portefeuille

De optieportefeuille staat op een all time high als gevolg van de sluitingswinst van de september serie AEX index.

Vrijdag 02 september 2016 is de september serie op de AEX index met ruime winst gesloten. De short strangle optiestrategie, bedoeld om winst te maken bij een zijwaartse koersbeweging van de AEX index op korte termijn, heeft een rendement opgeleverd van +4,44% op maandbasis.

In harde euro’s is dat 236 euro. In 4 weken tijd, normaliter is 3 weken voldoende om te kunnen renderen.

Rendementsonwikkeling optie portefeuille

Rendementsontwikkeling optieportefeuille van 2012 t/m 2016 (+151%)

Welke positie neem ik eigenlijk in op maandag?

Short Strangle afbeelding 1950 x 500

Ledenspecial 17-06-2016 Welke positie neem ik eigenlijk in op maandag?

Elke zaterdag ontvangt u de berekende posities van de optie-indicator gebaseerd op de slotkoersen van vrijdag. Zodat u het hele weekend kunt overwegen “zal ik wel, zal ik niet”.

De put signalen van afgelopen zaterdag betrof de geschreven put Jul16 410 (a 5,60) en de daarbij behorende hedgepositie put Jul16 390 (a 3,30). De slotkoers van de AEX betrof op vrijdag 435,77 en een VAEX (angstmeter) van 26,99.

Zij die mij en/of het model vertrouwen op basis van de positieve rendementen over de afgelopen  4 jaar nemen naar ik aanneem deze posities dan ook blind in op maandag…. toch?

De oplettende lezer doet op maandag echter het volgende. Deze typt in het bijgeleverde dashbord excelsheet/tabblad standaardeviatieberekening de maandagopeningskoers in a 430,86.

Hij/zij typt vervolgens de actuele stand van de volatiliteitsmeter VAEX (zie IEX.nl) in, dat was 30,95. En dan blijkt opeens dat de op dat moment meest gewenste (68,2% kans) put uitoefenprijs 400 te zijn (i.p.v. 410) met de daarbij behorende hegdepositie van 390 (i.p.v. 400).

Was dit het juiste moment om eigenwijs te zijn?

De signalen van WeekendBeleggers zijn vrijblijvend zoals u weet. U mag er mee doen wat u wilt. Mijn opmerkingen over de BREXIT van 23 juni a.s. zijn denk ik niet voor niets geweest. En de beleggers die afgelopen week helemaal geen hedgeposities hadden ingenomen, weten nu weer wat daarvan de functie is. Het (ongerealiseerd) verlies bij een fors dalende AEX beperken!

Mijn zoon (30) voert deze strategie ook uit. Dus ik vroeg hem welke positie hij had ingenomen. Hij zei dat hij binnenkort op vakantie gaat en daarom alleen de  geschreven call had ingenomen. Deze staat op winst zoals u weet. Thats my boy! Misschien was dat achteraf nog wel de beste positie om in te nemen?

Dat moet overigens nog maar blijken. Want niemand kent immers de Brexit uitslag van komende donderdag. Deze uitslag kan leiden tot een opluchtingrally of een verdere daling van de AEX opleveren omdat de daling tot heden nog niet voldoende ingeprijsd zou zijn.

En dit hele “spel” maakt beleggen nu juist zo verschrikkelijk interessant en jawel verslavend. En met de juiste positie op maandag wordt het voortaan nog spannender!

AEX index juni16 serie met winst gesloten

De AEX index juni serie is met een mooie winst gesloten. Dit jaar nog geen enkel verlies genoteerd!

Voor deze maandserie heeft de speciale optie-indicator geheel automatisch een geschreven bandbreedte berekend van:
Call Jun 460
Put Jun 410

Opening van de positie

De call is op 06 mei geschreven (open verkoop) voor 1,41
De put is 1 week later geschreven (open verkoop) voor 4,20
We ontvangen dus 1,41+4,20 = 5,61 x 100- 561 euro. En die zouden we dan mogen behouden tot expiratiedatum van 17 juni d.w.z. zolang de AEX eindigt tussen 460 en 410.

Daar gaat dan de hedgepositie van de geschreven put (Put Jun 400)  vanaf a 2,65 = 265 euro. Op deze wijze wordt een eventueel verlies gemaximaliseerd wanneer de AEX gaat dalen.

Uitvoering tijdens de looptijd

De eerste 2 weken gingen fantastisch want de AEX index  heeft zich in die 2 weken nauwelijks bewogen en bleef rond de middenkoers van 435 hangen en dat is precies de bedoeling, winst maken door  het wegsmelt effect van de optie tijdverwachtingswaarde.

In de laatste en derde week (vorige week dus) ging de AEX dan toch stijgen. Dat is ongunstig voor de call maar weer heel gunstig voor de put, want deze heeft altijd een hogere optiepremie dan de call.

Rendement na sluiting van de positie

Vrijdag 28 mei is de positie gesloten (resp. 2,05, 0,43 en 0,27. Resultaat deze maandserie betreft +75 euro, een rendement van +2,77% (op basis van 3000 euro margin) in enkele weken tijd!

Andere ervaringen van een Weekendbelegger in opties

Sommige volgers houden zich niet altijd aan de aangeboden signalen. Dat hoeft ook helemaal niet. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor uw handelsbeslissingen. Deze belegger heeft bijvoorbeeld de geschreven put niet gehedged. Met een geavanceerde koerslimietorder bij zijn (Binck)bank is hij namelijk ook afgedekt tegen een onverwachte daling van de AEX. Daardoor ontstaat een zuivere short strangle.

Afgelopen vrijdag 27 mei 2016 zond deze belegger mij het volgende overzicht van zijn bankaccount.
En dan en dan ziet het rendement er opeens ietsje anders uit..

 

Binckbank voorbeeld AEX juni serie

 

Elke 1e vrijdag van de maand starten we een nieuwe serie. U kunt dus meedoen met de maandserie van juli, deze start a.s. vrijdag 03 juni 2016.

 

 

Een nieuwe variant op basis van optieprijs?

Nieuw Logo WB v2

Een nieuwe variant op basis van optieprijs?
25-03-2016 Ledenspecial Opties

Tijd voor een nieuwe variant op basis van optieprijs? Laten we eerst eens kijken wat de reden was tot invoering en welke varianten we in deze optiestrategie sinds de start in april 2012 hebben ondergaan?

Aanleiding optiestrategie

In 2012 had ik sterk het idee dat er “iets” aan het bestaande systeem van stijging en daling ontbrak dat al sinds 2007 werd uitgevoerd. We wisten natuurlijk al wel dat zijwaartse bewegingen van de bestaande aandelen- en turbo strategie geen rendement en zelfs perioden van verlies opleverde.

Het zou dus niet meer dan logisch zijn iets extra’s te bedenken. Nu kende ik deze strategie ook al sinds 2007, maar had tot 2012 geen enkele reden en behoefte om deze in te zetten. Het ging toch goed met de strategie voor stijging en daling?Lees meer

Bahama’s door Jaap van Duijn

Jaap van Duijn
Bekende uitspraak, meestal gedaan door een econoom: „Als ik zou kunnen voorspellen wat de financiële markten gaan doen, dan zat ik niet hier, maar op de Bahama’s.” De frustratie van iemand die wel rijk zou willen worden, maar wie dat met beleggen in ieder geval niet is gelukt.

Lees meer

Negatieve rente

Jaap van Duijn

Jaap van Duijn

 
Vroeger, toen de economische omstandigheden nog redelijk normaal waren, kreeg iemand die geld beschikbaar stelde, daar rente over vergoed. Die rente kon, afhankelijk van de inflatie, hoog of laag zijn, maar was altijd positief. Dat is niet langer zo. Dat heet negatieve rente.
De centrale banken bepalen de rentetarieven voor kortlopende gelduitzettingen en omdat deze allemaal denken dat ze de economie kunnen stimuleren door hun rentetarieven steeds verder te verlagen en er desondanks overal sprake is van lage tot zeer lage economische groei, zijn de rentes van een aantal banken inmiddels de nulgrens gepasseerd.
De ECB hanteert een officieel tarief van -0,3%, Zweden zit op -0,5% en Zwitserland zelfs op -0,75%. Deze centrale banken zeggen: u mag geld bij me stallen, maar dan moet u daarvoor wel betalen. Zweden en Zwitserland proberen zo met name te voorkomen dat hun munt meer waard wordt, wat slecht is voor de export. Een depreciatie van de euro is ook een van de doelstellingen van het ECB-beleid. Als de lage rente de investeringen niet stimuleert, dan proberen we de crisis maar te bestrijden met een zwakkere euro. Het werkt niet echt, maar dat is de gedachte.

Lees meer

Vooruitzichten aandelenmarkten

Jaap van Duijn

Jaap van Duijn

Analisten worstelen nog steeds met de vraag hoe te reageren op de sterke koersdalingen van de aandelenmarkten waarmee het jaar 2016 is begonnen. Veruit de meesten waren eind vorig jaar heel positief, zeker voor de aandelenmarkten, en als dan beurzen binnen een week of wat met 10% of meer dalen, is dat toch wel iets om eens serieus over na te denken.

De pavlovreactie van de meeste strategen is: vasthouden aan de eerder uitgesproken optimistische verwachtingen. Dus het typische bankadvies is: ’Wij blijven positief. Wij handhaven onze overweging voor aandelen.’ Tenslotte kan de wereld in een paar weken niet zo veranderd zijn, dat wat je toen dacht ineens niet meer geldt. Dit is de ontkenningsfase die, als de dalingen aanhouden, ongetwijfeld gevolgd gaat worden door de volgende fasen in het verwerkingsproces: woede (waarom dalen die koersen terwijl ik zo positief was), verdriet (dit is niet goed voor mijn reputatie) en aanvaarding (het is niet anders, ik moet mijn verwachtingen toch maar bijstellen). Maar dan ben je al gauw een paar maanden verder.Lees meer