Page content

Optietrading: put of call-parity

Een bijdrage van Pierino Arsone d.d. 08 nov 2016

Pierino Ursone geeft leiding aan de European Option Academy. Deze column dient enkel ter informatie en is geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de beschreven financiële instrumenten en is geen beleggingsadvies.

 

In mijn vorige column had ik het over de relatie die calls en puts met elkaar hebben. Er kwamen twee formules uit die onderlinge relatie, namelijk:

Reversal: C – P = F

Conversie: P – C = – F

Lees meer

AEX crasht in enkele seconden met ruim 5%

AEX crasht in enkele seconden met ruim 5%, een bijdrage van Roy van Santen (LYNX), 28 oktober 2016.

Beleggers in de AEX-index werden vanochtend opgeschrikt door een nog al opmerkelijke opening. De Europese futures wezen al op een lagere opening, die rond de -0,5% zou uitkomen. Enkele seconden later stond de AEX future echter 25 punten lager.

Lees meer

Call is put

Call is put is een bijdrage van Pierino Ursone (iex.nl). Vooral de tabel onder aan het artikel is interessant als onderbouwing van het artikel.

 

Veel mensen zijn verbaasd als ze de volgende uitdrukking horen: call is put en vice versa. Calls en puts zijn gerelateerd aan elkaar en uitwisselbaar. Mochten er verschillen zijn in hun relatie ten opzichte van elkaar, dan kunnen die gearbitreerd worden.

Dit is vaak de taak van de market maker die kleine inefficiënties uit de markt haalt en daar ook aan verdient.

Put call parity

Hoe die relatie in elkaar zit, leg ik u uit via de put call parity. Ik doe dit aan de hand van een aantal grafieken van calls, puts en futures. (Voor de opties heb ik de 50 strike gekozen en de future handelt op 50).

De grafieken zijn geheel logisch, maar om het geheel goed te kunnen visualiseren geef ik ze weer .

Hele artikel lezen? Open dan de volgende link voor de PDF

Lees meer

Opties vrijgesteld van speculatietaks

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. © Photo News

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. © Photo News

Opties vrijgesteld van speculatietaks

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) creëert eindelijk duidelijkheid, twee maanden voor de afschaffing van de taks.

Tien maanden na de invoering van de speculatietaks en amper twee maanden voor de afschaffing van de omstreden belasting is beslist dat meerwaarden op opties ontsnappen aan speculatietaks. Bij de invoering van de taks viseerde de federale regering nochtans ook opties.

Maar om de meerwaarde te bepalen, wordt de waarde bij de verkoop vergeleken met de waarde bij aankoop. Febelfin, de federatie van de banken, waarschuwde dat het niet mogelijk is om op basis van de wettekst speculatietaks te innen op opties.

‘Een optie is een contract, geen effect’, zegt Febelfin. ‘Een transfer van een optie is mogelijk, een aan- en verkoop niet.’ Daarom adviseerde de organisatie de banken om geen speculatietaks in te houden op opties.

Lees meer

Optiestrategie AEX index oktober serie leidt tot all time high

Optiestrategie AEX index oktober serie leidt, evenals de september serie, wederom tot  een all time high.
Onder volgt, in chronologische volgorde, een deel van de informatie welke wij wekelijks naar de leden zenden.

Rendementsgrafiek

Optiestrategie AEX index rendementsontwikkeling sinds 2012

 

Optiestrategie AEX index oktober serie 24 september

 

We sluiten de overgebleven 430  put positie door deze (terug) te kopen. Deze was immers in eerste instantie verkocht (geschreven).Nadat de put positie nog vorige week vrijdag op een ongerealiseerd verlies stond van -300 euro (en de AEX koers (439) al akelig dicht in de buurt van het waarschuwingsniveau kwam (434)), is deze gisteren gesloten op een positieve stand van +210 euro (premie 1,20, zie excelsheet). Winst of verlies kan dicht bij elkaar liggen dat blijkt maar weer.

Samen met de al eerder gesloten callwinst van 77 euro (call 490) komt het totale resultaat voor deze maand uit op een prachtige 287 euro. Deze maandserie heeft dus een rendement opgeleverd van +11,19%, zeer fraai..

Met nog maar 4% te gaan tot de gewenste +70% rendement, vind ik het resultaat eigenlijk wel mooi genoeg om nu toch te sluiten. Twee weken helemaal geen risico meer lopen, hoe heerlijk is dat!

Laten we daarom genieten van dit mooie restultaat in de wetenschap dat we hiermee tevens op  een ALL TIME HIGH staan (zie de rendementsgrafiek). Hierdoor is het totaalrendement van de strategie sinds april 2012 deze maand gestegen van +153% naar +158%.

Merk op dat de optie indicator nu al 12 maanden achter elkaar de juiste bandbreedtes weet te berekenen, bizar. Gezien de bekende hitrate over de laatste 28 jaar verhoogt dit natuurlijk de waarschijnlijkheid dat de bandbreedte binnenkort wel een of meerdere keren doorbroken wordt.

Gelukkig weten we ons gesteund door de waarschuwingsniveau’s uit het excel dashbord waarvan de bedoeling is dat deze een eventueel verlies zoveel als mogelijk probeert te beperken..

November 2016 serie

We starten de nieuwe maandserie altijd op de 1e vrijdag van de maand. Dat is dus over 2 weken op 07 oktober, so be prepared

Lees meer

Optietrading: wat is volatility?

Optietrading: wat is volatility?

Door Pierino Ursone op 13 sep 2016 om 12:40 | Views: 3.071 | Categorie: Homepage, Opties | Onderwerpen:volatiliteit

 

Optietrading: wat is volatility?

Af en toe krijg je als belegger te horen dat het weer een volatiele dag is geweest. Iedereen zal begrijpen dat de markt die dag hard heeft bewogen, maar hoe hard, dat is maar de vraag. En hoe verhoudt de beweging van de ene dag zich tot die van de andere dag?

Volatility is de beweeglijkheid van de markt (index) of afzonderlijke commodities, aandelen, valutas en dergelijke. De ene dag beweegt alles harder dan de andere dag en het kan soms seizoensgebonden zijn. Denk hierbij aan de rustige zomerperiodes die er vaak zijn.

Beleggers zijn met vakantie, er is geen animo om te handelen en dus zullen de volumes ook dalen waardoor er nog minder lust om te handelen is. In het Engels gebruiken ze hier de term summerlull (niet moeilijk te onthouden) voor: zomerslaapje.

Risicoparameter

Verder zien we natuurlijk in de aanloop naar belangrijke cijfers (zowel macro-economisch als fonds- of sectorspecifiek) dat er flinke koersschommelingen kunnen plaatsvinden. En uiteraard: bij flinke dalingen in de aandelenmarkten explodeert de volatility.

Volatility is een hele belangrijke parameter voor de risico’s die u met een bepaalde positie loopt. Hoe hoger de volatility hoe risicovoller het wordt, de negatieve bewegingen die u voor uw kiezen krijgt kunnen een substantieel deel van uw belegd vermogen opsouperen.

Daarom is het noodzakelijk om enige kennis van volatility te hebben.

Lees meer

Optietrading: de vierde dimensie

Door Pierino Ursone op 30 aug 2016 om 12:00 | Views: 4.547 | Categorie: Homepage, Opties

Optietrading: de vierde dimensie

Tijdens de looptijd van een optiecombinatie spelen de Grieken een belangrijke rol bij de winst-verliesbepaling van de positie. Kijkt u slechts naar een tweedimensionale benadering van die positie dan heeft u de volgende ontwikkeling in het vizier:

Tweedimensionale benadering van een optiecombinatie
Klik op de grafiek voor een grote versie

In deze combinatie heb ik het volgende opgezet (looptijd is één jaar):

  • koop 20 keer de 40 put
  • verkoop 10 keer de 50 put
  • verkoop 10 keer de 50 call
  • koop 20 keer de 60 call

Hiervoor ontvangt u 5000 euro. Op het eerste gezicht kunt u alleen maar hopen dat de onderliggende waarde op 50 blijft handelen, daar ligt het maximale winstniveau.

Een beweging naar 40 of 60 genereert maximaal verlies. Maar… een optie heeft een looptijd en gedurende de looptijd van bovenstaande combinatie ziet de winst-verliesgrafiek er heel anders uit, namelijk:

Lees meer

Optietrading: waarom die Grieken?

Optietrading: waarom die Grieken?

Redactie WeekendBeleggers: Wij vinden de artikelen van dhr. Pierino Ursone op iex.nl van dermate importantie voor onze volgers en onze eigen optie beleggingsstrategie dat wij zijn artikelen onverkort op deze blog publiceren.

Door Pierino Ursone op 16 aug 2016 om 08:00 | Views: 8.284 | Categorie: Homepage, Opties

Optietrading: waarom die Grieken?Nieuw op IEX: Oud-Optiver partner en schrijver van hét standaardwerk “How to calculate options prices and their Greeks” over opties Pierino Ursone. Eén keer in de twee weken bespreekt hij hier op IEX allerlei optiestrategieën en andere aspecten van de optiehandel. Maar eerst het belang van de Grieken…

Succes Pierino!


Veel optiebeleggers handelen in opties zonder zich druk te maken over al die moeilijke afgeleiden met griekse namen zoals delta, gamma, theta en vega. Dat is begrijpelijk als u eenvoudig een call of put in bezit heeft. Die leveren wel of niet geld op, afhankelijk van de juiste beweging van het aandeel, future of commodity.

Als u opties verkocht hebt (short zit) beginnen er toch al wat meer zaken mee te spelen. Dalende markten bijvoorbeeld kenmerken zich door een toenemende volatility (beweeglijkheid); als u dan een out of the money-put short zit kan de toenemende volatility zorgen voor een extra boost in de waarde van de optie, een extra verlies dus.

Dit wordt nog veel complexer als er sprake is van optiestrategieën met meerderepoten. Veel optiestrategieën worden tweedimensionaal weergegeven (in boeken, artikelen en op het internet), eigenlijk alleen de pay off (winst verlies) op het moment van expiratie.

Iemand die een 50 call in bezit heeft kan dan van zo’n grafiek aflezen dat met 55 op expiratie zijn positie een waarde van 5 euro heeft (lekker makkelijk!), maar daar blijft het dan ook bij.

Lees meer

Optie portefeuille staat op all time high

Optie portefeuille staat op all time high

aex opties

De optie portefeuille

De optieportefeuille staat op een all time high als gevolg van de sluitingswinst van de september serie AEX index.

Vrijdag 02 september 2016 is de september serie op de AEX index met ruime winst gesloten. De short strangle optiestrategie, bedoeld om winst te maken bij een zijwaartse koersbeweging van de AEX index op korte termijn, heeft een rendement opgeleverd van +4,44% op maandbasis.

In harde euro’s is dat 236 euro. In 4 weken tijd, normaliter is 3 weken voldoende om te kunnen renderen.

Rendementsonwikkeling optie portefeuille

Rendementsontwikkeling optieportefeuille van 2012 t/m 2016 (+151%)

Welke positie neem ik eigenlijk in op maandag?

Short Strangle afbeelding 1950 x 500

Ledenspecial 17-06-2016 Welke positie neem ik eigenlijk in op maandag?

Elke zaterdag ontvangt u de berekende posities van de optie-indicator gebaseerd op de slotkoersen van vrijdag. Zodat u het hele weekend kunt overwegen “zal ik wel, zal ik niet”.

De put signalen van afgelopen zaterdag betrof de geschreven put Jul16 410 (a 5,60) en de daarbij behorende hedgepositie put Jul16 390 (a 3,30). De slotkoers van de AEX betrof op vrijdag 435,77 en een VAEX (angstmeter) van 26,99.

Zij die mij en/of het model vertrouwen op basis van de positieve rendementen over de afgelopen  4 jaar nemen naar ik aanneem deze posities dan ook blind in op maandag…. toch?

De oplettende lezer doet op maandag echter het volgende. Deze typt in het bijgeleverde dashbord excelsheet/tabblad standaardeviatieberekening de maandagopeningskoers in a 430,86.

Hij/zij typt vervolgens de actuele stand van de volatiliteitsmeter VAEX (zie IEX.nl) in, dat was 30,95. En dan blijkt opeens dat de op dat moment meest gewenste (68,2% kans) put uitoefenprijs 400 te zijn (i.p.v. 410) met de daarbij behorende hegdepositie van 390 (i.p.v. 400).

Was dit het juiste moment om eigenwijs te zijn?

De signalen van WeekendBeleggers zijn vrijblijvend zoals u weet. U mag er mee doen wat u wilt. Mijn opmerkingen over de BREXIT van 23 juni a.s. zijn denk ik niet voor niets geweest. En de beleggers die afgelopen week helemaal geen hedgeposities hadden ingenomen, weten nu weer wat daarvan de functie is. Het (ongerealiseerd) verlies bij een fors dalende AEX beperken!

Mijn zoon (30) voert deze strategie ook uit. Dus ik vroeg hem welke positie hij had ingenomen. Hij zei dat hij binnenkort op vakantie gaat en daarom alleen de  geschreven call had ingenomen. Deze staat op winst zoals u weet. Thats my boy! Misschien was dat achteraf nog wel de beste positie om in te nemen?

Dat moet overigens nog maar blijken. Want niemand kent immers de Brexit uitslag van komende donderdag. Deze uitslag kan leiden tot een opluchtingrally of een verdere daling van de AEX opleveren omdat de daling tot heden nog niet voldoende ingeprijsd zou zijn.

En dit hele “spel” maakt beleggen nu juist zo verschrikkelijk interessant en jawel verslavend. En met de juiste positie op maandag wordt het voortaan nog spannender!