arrow_drop_up arrow_drop_down
25 januari 2020 

Beleggingsportefeuille start in 2020 positief

De beleggingsportefeuille met uitsluitend AEX index opties start in 2020 positief. Na slechts 1 week handelen was ditmaal het doel al behaald.
Omdat we in december 2019 eindigden met een All Time High, is de ATH nu verder aangescherpt. Kijk maar HIER

Lees onder het relaas van deze serie (jongste datum staat bovenaan).

Op 25 januari schreef ik

Februari serie AEX-index

Vooruitlopend op deze ledennieuwsbrief heb ik u afgelopen maandag geïnformeerd over het sluiten van de WB positie. Dat had ik u immers beloofd, bij sluiten door de week dan melden wij dat ook door de week. Komt zelden voor maar deze keer was het wel raak. De maandagslotkoers was 614,23.

Immers, al na 1 week na het innemen van de short strangle positie was het beleggingsdoel (d.w.z. in euro´s, niet in percentage van de maximaal te behalen profit) behaald.
Gerealiseerde winst +168,60 euro (1 contract). Na aftrek van de optiekosten.

Daarnaast, op dinsdag voorbeurs zou ASML (met een belangrijke weging in de AEX) met bedrijfsresultaten komen. Nou dat viel achteraf allemaal dus wel mee. Normaal gesproken reageren we eigenlijk nooit op komende bedrijfsresultaten want dat valt onder de fundamentele analyse.

WB is van de technische analyse, sterker nog van de kwantitatieve analyse. Met deze analysemethode worden emoties nog meer uitgebannen. Want emoties leiden tot verlies leert nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat weet u inmiddels wel toch?

AEX index slotstand voor dinsdag was 611,89
Slotstand voor woensdag was 611,56
Slotstand voor donderdag was 605,62 (dus hier alsnog een kleine correctiebeweging richting de MA zoals eerder aangegeven dat dit tot de mogelijkheden kon behoren)

Slotstand voor vrijdag was 614,24. Vrijwel gelijk aan de maandag dus (614,23). Ofwel op en neergaande bewegingen op een smal speelveld. Op zich niet verkeerd voor een model als de onze. Want per saldo is het dus zijwaarts gegaan. Precies wat we beogen bij dit model.

Voorlopig gaat de AEX op middellange termijn dus nog even opwaarts voort, zoals ook eerder aangegeven in de daggrafieken en de weekgrafieken van de afgelopen weken. Tot het tegendeel zich aandient. Daar hebben we de emotievrije indicatoren voor.

De afgelopen dagen mochten u (en ik) besluiten of we het WB signaal zouden volgen of niet.
Wie mij gevolgd heeft, ontving door de lagere openingskoers van enkele punten op dinsdag uiteraard minder winst dan gepresenteerd. Niettemin winst. Deze volgers hebben de komende weken geen enkele last meer van onverwachte bedrijfsresultaten. Of deze nu goed of slecht zijn.

De beleggers die toch in positie zijn gebleven, kijken nog op dit moment nog immer aan tegen een Excel Dashboard zonder automatische pop-ups. Ook prima. Voor hen stopt nu verdere monitoring. Immers WB heeft  de zaak gesloten.

Eind 2019 is WB geëindigd met een all time high op de rendementsgrafiek. Het moge duidelijk zijn dat deze all time high wederom naar boven is aangescherpt. Wat is dat toch een mooie curve geworden sinds de start in 2012.

Met de eerste WB winst in 2020 is dat een  prima start van 2020. Vorig jaar verliep de start van het beleggingsjaar wat moeizamer weet u nog wel? Daarom is deze maandserie voorzichtig geopereerd.

Nog twee weken te gaan tot de start van de nieuwe maand optieserie van maart. Ongekende weelde.
Kunnen we mooi het E-book updaten.

Take Aways

Waarom beter een limietorder inleggen i.p.v. een bestens order?

Bent u nieuw? Volg dan het stappenplan 1 t/m 4. De oranje blokken staan elk weekend prominent in beeld bovenaan deze nieuwsbrief.

Stappenplan nummer 3 betreft de Werkinstructie Opgeven Orders. De voorbeelden die in deze instructie worden behandeld, adviseren het werken met limietorders. Dat is niet voor niets.

Zie bijvoorbeeld onder een voorbeeld hoe een bestens order niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Kent u deze afbeelding nog van 13 januari over de maandagopening van de call 635?

Als u goed kijkt, dan ziet u op 13 januari een openingskoers om 09:01 uur staan van 0,03. Dat is natuurlijk een onzinnige prijs. Als u dus een bestens order had ingegeven i.p.v. een limietorder, dan was deze order dus keurig conform uw wensen uitgevoerd (lees geschreven) tegen een prijs van 0,03.

Dat was vast niet de bedoeling van een van onze proefabonnees om een premie te ontvangen van 3 euro? DAT is nu o.a. een van de redenen om leden de vrijdagslotkoers mee te geven. Dan weet u ongeveer waar men gebleven was met de premie van deze call.

Binckbank NL
Een van onze leden weet het volgende te melden na een telefoontje met Binck NL. De verlaging van de kosten bij de eerste vijftig optiecontracten geldt enkel binnen de beleggingspakketten Binck Blue en Black.
Reactie WB. Voor het WB model is Binck Blue het meest voordelig. Wij kennen natuurlijk uw overige assets niet. Daar zult u dus zelf rekening mee moeten houden.

Binckbank België (info voor onze Belgische klanten)
Onze Belgische klanten weten mij te melden dat de zeer gunstige optie 2020 prijsvoordelen van Binck NL NIET van toepassing zijn voor de Belgische klanten van Binckbank.

 

 

Maandag 20 januari schreef ik

Februari serie AEX-index

We sluiten de positie met ruime winst

Vooruitlopend op de aankomende weekendmailing informeer ik u nu alvast over het sluiten van de hele positie. Wel zo netjes.

Ik had u afgelopen vrijdag aangegeven dat er mogelijk nog wel wat meer dan +158 euro (het ongerealiseerde resultaat van dat moment) in het vat zou zitten. Dat is het geval.

We realiseren een winst van +171 euro per optiecontract. Dat is minder dan het gemiddelde van een winnende serie (+235). Maar hoger dan het gemiddelde van de mix winners en losers (+149). En dat al na 1 week in positie te zijn geweest. Ik breng u in herinnering dat we met deze maandserie zeer voorzichtig te werk wilden gaan. Dat is prima gelukt. Het eerste resultaat voor 2020 is binnen. En gelijk positief.

De call is terug gekocht voor 0,66
De put is terug gekocht voor 1,75

Dat betekent per saldo een maximale profit van 41,50%.
Zijnde +4,90% gerealiseerd maandrendement.

Normaliter wachten we tot de maximale profit van 50% is bereikt. Edoch het resultaat is nu al na 1 week hoger dan het gemiddelde waar we gewoonlijk 4 a 5 weken op moeten wachten! IK vind het mooi.

Er is nog een reden om te sluiten. Het cijferseizoen (Q4 2019 en de jaarcijfers) gaat van start.
A.s. woensdag VOORbeurs start ASML, een zeer belangrijke speler met grote weging in de AEX. Dat zou een grote beweging kunnen veroorzaken. Als de cijfers goed zijn, dan schiet de koers mogelijk omhoog.

Als ASML de richtlijnen van Amerika volgt en haar producten niet levert aan China dan volgt zo mogelijk een daling. Het zou toch jammer zijn dat de inmiddels opgebouwde winst weer ingeleverd zou mogen worden a.g.v. een koersstijging of daling van ASML? Gewoonlijk laten we ons niet leiden door bedrijfcijfers, maar deze keer doe ik dat wel. Van winst nemen is nog nooit iemand slechter geworden.

Afgezien van de onzekere cijfers is er eigenlijk verder geen enkele reden te sluiten. Er is immers geen enkele pop up waarneembaar op het Excel Dashboard. En nog steeds rond de middenkoers van 613. Nou ja beter kan eigenlijk niet.

Op de TV eind december heeft u mij horen verklaren dat WB een gemiddeld resultaat had behaald van +150 euro per maand. Maar dan wel in de gebruikelijke 4 a 5 weken tijd.

Dat is dus deze maandserie +171 euro geworden in slechts 1 week tijd!
Dat is wel redelijk uniek kan ik u melden.

U merkt dat timing deze maandserie een essentiële is geweest. Vooraf door de 1e week helemaal niet te handelen. En voor nu omdat we al na 1 week meer dan het gemiddelde resultaat hebben bereikt.

WB kent nu geen enkel risico meer voor de komende weken. Bedrijf cijfers doen ons niets. Doel bereikt.

U kunt morgen rustig sluiten. Als u niet sluit? Uw keuze.

A.s. zaterdag zullen alle rendementen in de rubriek Archief zijn bijgewerkt.

 

Op 13 januari schreef ik

Februari serie AEX-index

We schrijven de call feb20 635 a 0,76
We schrijven TEGELIJKERTIJD de put feb20 590 a 3,36   

Vorige week is de call niet geschreven. De redenen zijn verwoord in de vorige nieuwsbrief.

Maar nu gaan we toch echt weer aan de slag. En zetten we de hele short strangle constructie deze keer in een keer op. Met deze keer de put als uitgangspunt.

Put
De optie-indicator (het blauwe “trappetje” van de daggrafiek) heeft voor de put geheel automatisch een uitoefenprijs berekend van 590.
De Excel Dashboard kansberekening berekent deze zaterdag 592,65 voor datum 07 feb. (= dag innemen maart serie). Dus dat strookt met de indicator.

Voor de formele expiratiedatum op 21 feb (de datum die we dus in beginsel niet gaan bereiken omdat we 2 weken daarvoor de nieuwe serie alweer innemen) wordt op deze zaterdag 588,52 berekend.

Met andere woorden IK kan heel goed leven met de put 590 uitkomst.

Call
Omdat we vorige week de call niet hebben ingenomen, wordt de put nu het uitgangspunt.
Ik vrees dat vorige week de indicator zich te veel heeft laten leiden door de opgelopen volatiliteit van dat moment. Daardoor kwam de indicator uit op 650 met een veel te lage premie om te ontvangen.

Inmiddels is de vola weer teruggekeerd naar een niveau van 10,71%. Zeer laag dus. Er is dus op dit moment geen paniek in de markt.

De Excel kansberekening komt op deze zaterdag (dat wisselt dus elke dag) voor de call uit op een stand van 628,21 op 07 feb en op 632,34 voor de formele expiratiedatum (de datum welke we dus niet gaan halen)
Dus kan ik wel leven met de call 635. Call 640 kan ook nog wel maar die levert met 0,42 wellicht iets te weinig premie op.

Dat betekent dat we nu een winstzone hebben gecreëerd van 45 (635/590) AEX punten (mediaan is 50).
Weet u nog, bij zeer lage volatiliteit (10 a 11) zouden we kunstmatig de winstzone verhogen tot 40 punten wanneer daar aanleiding toe was. Die aanleiding is er deze keer dus niet. Dus dat zit wel goed.

Als we nu kijken naar de totaal te ontvangen premies voor de hele short strangle (call EN put) dan ontvangen we maar liefst 0,76+3,36 = 4.12 aan te ontvangen premie.

Dat is veel meer dan de mediaan van een 5 weekse short strangle zijnde 2,90. Zie hiervoor in het Excel Dashboard de rubriek Extra informatie. Terwijl we nog “maar” 4 weken te gaan hebben totdat de nieuwe serie zich alweer aandient.

Kortom, we gaan deze (nu 4 weekse) serie in met EN 1 week minder risico (want we hebben vorige week geen call positie ingenomen) EN met veel meer te ontvangen premie dan te doen gebruikelijk (de mediaan) voor een 5 weekse serie.

Met een inmiddels lagere volatilteit dan vorige week is dat nog niet eens verkeerd. Want normaliter dalen de premies bij een lagere vola. Anders gezegd , het lijkt mij een prima uitgangspunt.

TA
Daggrafiek (zie rubriek onder bij Actueel). De AEX stijgt is nog steeds stijgende en de koers bevindt zich boven de gele MA. Dat is long positief.
Beide uitoefenprijzen komen redelijk goed overeen met de schuin oplopende grijze steun- en weerstandslijnen.

Weekgrafiek. De AEX stijgt nog steeds en de koers bevindt zich op de MA10, maar boven de MA30 en MA40. Dus ook op de middellange termijn is de AEX nog steeds stijgende.
Let op, gezonde correcties kunnen altijd plaatsvinden maar de teneur is dus long positief.
Maar met dit model niet gelijk in “paniek” raken a.u.b. De positie doorrollen kan altijd nog.

Excel Dashboard
Stoplossniveau 3 komt nu uit voor de call op 628,65
Stoplossniveau 3 komt nu uit voor de put op 595,90.
Dat zijn dus de waarden (op slotkoersbasis, niet intraday) waarbij WB ingrijpt om grote(re) verliezen te voorkomen.

De middenkoers om in de gaten te houden is nu 613. Zo lang de AEX rond deze koers blijft hangen, is er geen vuiltje aan de lucht. Immers elke dag zal de tijdverwachtingswaarde steeds meer wegsmelten uit beide optiepremies. Dat is waar we op inzetten in deze beleggingsstrategie.

Binckbank beleggers
Binckbank heeft onlangs aangekondigd dat de optiekosten heel 2020 voor de eerste 50 contracten 0,60 per contract zullen zijn. Dat is een aanzienlijke verlaging t.o.v. vorige jaren (was 1,75). Volgens Binckbank de laagste tarieven van NL. Optieposities met een premie van 10 cent of minder worden gratis gesloten (dat was al zo, maar goed weer eens te melden).

U weet dat WB  administreert met de Binckbank tarieven. Dat is dan ook de reden dat wij deze tarieven in de WB administratie hebben aangepast. WB gaat er hierbij vanuit dat deze lage tarieven ook gelden voor de AEX index opties. We mogen ervan uitgaan dat deze verlaging ten goede komt aan het rendement voor 2020.

Over de schrijver
Signaalaanbieder sinds 2007; Kwantitatief analist; >30 jaar beurservaring, samengewerkt met ABNAMRO/RBS/BNP-PARIBAS; Schrijver 2 x Ebook: Succesvol Turbo Beleggen (2012) & Succesvol Beleggen met Opties op de AEX-index (2017); Materiedeskundige diagonale Short Strangle optiestrategie; Luitenant-kolonel b.d/logistiek manager),
Reactie plaatsen

We use cookies